Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening samler penge fra en lang række investorer – indskydere – i en pulje. Den pulje kaldes også en afdeling. Afdelingen deles op i et antal ejerandele, der alle er lige store og har samme rettigheder. Pengene i puljen eller afdelingen investeres derefter i værdipapirer. Nogle afdelinger investerer i aktier, nogle investerer i obligationer og andre afdelinger investerer i både aktier og obligationer. I afdelingens prospekt kan man læse præcis hvad, en investeringsforeningsafdeling kan investere i.

Medlemmerne i de enkelte afdelinger deler på den måde omkostninger, tab og gevinster fra investeringerne i den enkelte afdeling.

Ved at investere gennem en investeringsforening opnår du en spredning af din investering, som det kan være svært at få, hvis du selv investerer i enkelte aktier. Du får desuden professionel pleje af din investering, som sikrer, at dit afkast udvikler sig bedst muligt i forhold til en fast og aftalt strategi.

En investeringsforening er med andre ord for dig, der ønsker at sprede din risiko og som samtidig ønsker at overlade investeringsbeslutningerne til professionelle.

I investeringsfondene kan du vælge mellem forskellige fonde med hvert sit speciale. Det betyder, at du selv for små midler kan sprede dine investeringer over mange forskellige lande, sektorer og selskaber – og mellem aktier og obligationer.

Vi samarbejder med følgende investeringsforeninger:

BankinvestMaj Invest, Sparinvest,  Sydinvest, Valueinvest,

Kvalitetsforbedrende service

I Lollands Bank anser vi alle kunder som ejer investeringsbeviser der er opbevaret hos os som rådgivningskunder.

Når du investerer i investeringsforeninger, hvorfra Lollands Bank modtager provision, har du krav på en service, der forbedrer kvaliteten af investeringen.

Vi har i Lollands Bank inddelt vores investeringsservice i 4 trin alt afhængig af størrelsen af din investering.

Trin 1 (Provision under 1.000 kr.):

  • Via Netbank tilbydes et fuld overblik over investeringsforeningsafdelinger, herunder direkte link til fakta ark, prospekter den enkelte afdelings 10 største positioner.
  • Det er ligeledes muligt at se en oversigt over udviklingen på periodeniveau af din investering, ligesom depotbevægelser og omkostninger kan ses

Trin 2 (1.001 – 5.000 kroner i provision)
Er din investering over ca. 1.000.000 kroner i et forslag fra Lollands Bank, der omfatter provisionsbetalende investeringsforeninger, tilbyder vi udover services fra trin 1 også et årligt møde med rådgiver, hvor din personlige forhold ud fra en fast dagsorden gennemgås.

  • Hvorledes har din investering klaret sig i forhold til :
    • Dine forventninger om afkast
    • Til markedet i det hele taget
    • Til dine personlige risikobetragtninger
  • Opfølgning på dine personlige og økonomiske forhold, herunder om der er indtruffet ændringer, som kan have indvirkning på din risikoprofil

Trin 3 (5.001 – 15.000 kroner i provision)
Er din investering mellem 1.000.000 og 2.500.000 kroner tilbydes du udover foregående to trin, møde med investering- og formuerådgiver, med henblik på at vurdere din samlede formuesammensætning.

Der tilbydes et møde med formuerådgiver en gang årligt, desuden har du mulighed for 2 gange årligt at mødes med en investeringsrådgiver med henblik på at sikre at din portefølje lever op til din risikoprofil.

Trin 4:
Al provision over kr. 15.000 tilbagebetales til dig.