Der er et menupunkt i Netbank, som hedder Investering.

Punktet viser oplysninger om indholdet i dit depot. Herudover er det muligt at få vist beholdningsoversigten udregnet med 15 minutters aktuelle kurser. Det sker, såfremt du angiver datoen i dag som opgørelsesdato.

Menupunktet indeholder faneblade med forskellige oplysninger. Disse er kort beskrevet herunder.

Oversigt

Oversigten indeholder dine depoter samt de depoter, du har fuldmagt til.

Hvis du trykker på Ikonet ud for depotet vises Investeringsoverblik.

I højre side af skærmbilledet vises dagens vindere og tabere i dine depoter.

Beholdning

Beholdning viser de papirer, du har i det valgte depot.

I fanen Beholdning kan der vælges 3 forskellige visninger: Standard, Udvidet og Udvidet (ekskl. uafviklede handler og ordrer).

Herudover vises ved Standard i højre side en grafisk fremstilling af din beholdning, samt vindere og tabere i dette depot.

Bevægelser

I fanen Bevægelser kan du vælge forskellige visninger.

  • Standard
  • Gennemførte handler
  • Uafviklede handler og ordrer

Standard – Er gennemførte handler og øvrige transaktioner som er foretaget på dit depot. F.eks. en emissionsnota, hvis et aktieselskab har tegnet nye aktier.

Gennemførte handler – Gennemførte handler er handler som er færdige og penge og papirer er på plads.

Uafviklede handler – Uafviklede handler er en handel, hvor banken har effektueret ordren, men pengene er endnu ikke hævet/indsat på din konto og papirerne er endnu ikke lagt ind/taget ud af dit depot. Ordrer er en bestilling på en handel, som endnu ikke er gennemført.

Investeringsoverblik

Investeringsoverblik viser en grafisk præsentation af dit depot. Du kan således få et overblik over andelen af de forskellige papirer(grupper eller typer).

Der kan inddeles i maksimalt 8 grupper. Hvis der er mere end 8, vises de 7 største grupper enkeltvis og resten vises som Øvrige.

Du kan vælge mellem forskellige opdelingsmetoder: Papirnavne, Papirtyper, Udstederlande, Valuta eller brancheopdeling.

Indstillinger

Hvis du ønsker at give dine depoter ”kaldenavne”, så du nemmere kan kende forskel på dem, kan dette registreres under indstillinger.

Køb/Salg.

Handel med værdipapirer er også moderniseret. Fremover foretages alle registreringer til brug for en handel med værdipapirer i ét skærmbillede, hvor det tidligere var nødvendigt at gå igennem 6 billeder.

Handelsbillederne er opbygget dynamisk efterhånden, som du foretager dine valg. Det betyder, at de felter, som bliver vist er afhængige af, hvilke valg du foretager.

Hvis du ændrer i et tidligere foretaget valg, vil alle efterfølgende valg blive nulstillet, så du skal indtaste oplysningerne igen.

Herunder vises et købsbillede umiddelbart før godkendelse af overslaget.

På alle skærmbilleder er der links i bunden, som giver dig nogle hurtige genveje til de forskellige funktioner.

CD-ident og VP-kontonummer

Når du skal handle værdipapirer, kan du blive bedt om en CD-ident og et VP-kontonummer.

CD- ident er bankens nummer som kontoførende i Værdipapircentralen (VP) og ens for alle vores kunder.

Bankens CD-ident er : 06520

Dit VP-kontonummer (VP-depotnummer) er individuelt og består af CD-identen efterfulgt af dit depotnummer med et 0 foran, så det består af 11 cifre (femcifret CD-ident og ticifret depotnummer.

Kontakt din rådgiver hvis du er i tvivl om CD-ident og VP-kontonummer.