Der har i 2021 været afviklet 18 bestyrelsesmøder, heraf 12 virtuelle møder

Navn Fysiske møder Virtuelle møder
Preben Pedersen 6/6 12/12
Jakob Mikkelsen 6/5 12/12
Kim Pajor 6/6 12/09
Lars Møller Andersen 6/5 12/12
Irene Jensen – udtrådt 25/8 6/2 12/09
Jeanne Kruse – indvalgt 25/8 6/4 12/03
Thomas Søndergaard 6/6 12/10
Michael Pedersen 6/5 12/12