Der har i 2022 været afviklet 19 bestyrelsesmøder, heraf 6 virtuelle møder

Navn Fysiske møder Virtuelle møder
Preben Pedersen 13/12 6/5
Jakob Mikkelsen 13/10 6/6
Kim Pajor 13/13 6/6
Lars Møller Andersen 13/13 6/6
Jeanne Kruse 13/12 6/6
Thomas Søndergaard 13/13 6/5
Michael Pedersen 13/13 6/6