Sådan skifter du bank

Danske banker har tilsluttet sig fælles regler for flytning af private kunders anfordringskonti (fx lønkonto og budgetkonto) og/eller tilknyttede betalinger (Betalingsservice, tilmelding til eIK, konto-til-konto-/stående overførsler og indgående betalinger som fx løn og pension), som gælder for alle landene i EU.

Reglerne sikrer dig en række rettigheder i forbindelse med flytning af sådanne konti.

Ud over denne vejledning er der udarbejdet en pjece “Sådan skifter du bank, sparekasse eller andelskasse”.

Pjecen indeholder også en tjekliste over dokumenter, du bør medbringe/tilsende din nye bank.

Læs vejledning
Læs pjece