Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.

Medlemmerne er:

 • Preben Pedersen (formand)
 • Jakob Mikkelsen
 • Jeanne Kruse
 • Kim Pajor
 • Lars Møller Andersen
 • Michael Pedersen
 • Thomas Søndergaard

Kommissorium for udvalget – kan læses her.

Møder i 2022:
17. august 2022

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Fraværende: Jeanne Kruse

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 24. august 2022.

Møder i 2021:
18. august 2021

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 25. august 2021.

Møder i 2020:
12. august 2020

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 26. august 2020.

Møder i 2019:
14. august 2019

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen, Lars Møller Andersen og Anders F. Møller.

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab, dog ekstraordinært honorar på kr. 25.000 til Preben Pedersen og Kim Pajor.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 28. august 2019.

Møder i 2018:
30. maj 2018

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller.

Fraværende: Jakob Mikkelsen

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 29. august 2018.

Møder i 2017:
20. juni 2017

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller.

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 30. august 2017.

Møder i 2016:
22. juni 2016

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet
den 31. august 2016.

Møder i 2015:
24. juni 2015

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Søren Bursche, Michael Pedersen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Aflønning til bestyrelsen, samt formand og næstformand for repræsentantskabet.

Nedenævnte blev besluttet:

Bestyrelsen:

 • Formandens aflønning indstilles til fremover at blive det dobbelte af et menigt bestyrelsesmedlem eller p.t. i alt kr. 252.000, svarende til en årlig forhøjelse i niveauet ca. kr. 90.000.
 • Næstformandens aflønning indstilles til at blive forhøjet med et tillæg svarende til den revisionskyndige eller p.t. årligt kr. 21.000 til i alt kr. 147.000.
 • Øvrige aflønninger af bestyrelsen indstilles uændret.

Aflønningerne følger regulering af overenskomsten for Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Repræsentantskabet:

 • Formand for repræsentantskabet modtager udover diæter årligt et fast honorar på kr. 15.000.
 • Næstformand for repræsentantskabet modtager udover diæter årligt et fast honorar på kr. 7.500.

Anførte blev behandlet og godkendt på repræsentantskabsmødet den 26. august 2015.