Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.

Medlemmerne er:

 • Lars Møller Andersen (formand)
 • Jakob Mikkelsen
 • Jeanne Kruse
 • Kim Pajor
 • Mette Suhr Stoffregen
 • Michael Pedersen
 • Thomas Søndergaard

Kommissorium for udvalget – kan læses her.

Møder i 2023:
6. december

Tilstede: Lars Møller Andersen, Jakob Mikkelsen, , Kim Pajor, Jeanne Kruse,  Mette Stoffregen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Årlig evaluering af arbejdet i aflønningsudvalget.

22. maj 2023

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Lars Møller Andersen, Kim Pajor, Jeanne Kruse, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Aflønning til formanden, samt øvrige medlemmer af revisions- og risikoudvalget.

Nedennævnte blev besluttet:

Risiko- og revisionsudvalg:

 • Formanden indstilles til et ekstraordinært honorar på kr. 50.000 i forbindelse med opstart af udvalget.
 • Alle medlemmerne af udvalget indstilles til en honorarforhøjelse på kr. 25.000 årligt som følge af øget arbejdsomfang.

Øvrige aflønninger af bestyrelsen, samt til repræsentantskabet indstilles uændret.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 23. august 2023.

Møder i 2022:
17. august 2022

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Fraværende: Jeanne Kruse

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 24. august 2022.

Møder i 2021:
18. august 2021

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 25. august 2021.

Møder i 2020:
12. august 2020

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 26. august 2020.

Møder i 2019:
14. august 2019

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen, Lars Møller Andersen og Anders F. Møller.

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab, dog ekstraordinært honorar på kr. 25.000 til Preben Pedersen og Kim Pajor.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 28. august 2019.

Møder i 2018:
30. maj 2018

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller.

Fraværende: Jakob Mikkelsen

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 29. august 2018.

Møder i 2017:
20. juni 2017

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller.

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 30. august 2017.

Møder i 2016:
22. juni 2016

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Uændret honorar til bestyrelse og repræsentantskab.

Ovennævnte blev godkendt på repræsentantskabsmødet
den 31. august 2016.

Møder i 2015:
24. juni 2015

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Søren Bursche, Michael Pedersen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabets godkendelse: Aflønning til bestyrelsen, samt formand og næstformand for repræsentantskabet.

Nedenævnte blev besluttet:

Bestyrelsen:

 • Formandens aflønning indstilles til fremover at blive det dobbelte af et menigt bestyrelsesmedlem eller p.t. i alt kr. 252.000, svarende til en årlig forhøjelse i niveauet ca. kr. 90.000.
 • Næstformandens aflønning indstilles til at blive forhøjet med et tillæg svarende til den revisionskyndige eller p.t. årligt kr. 21.000 til i alt kr. 147.000.
 • Øvrige aflønninger af bestyrelsen indstilles uændret.

Aflønningerne følger regulering af overenskomsten for Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Repræsentantskabet:

 • Formand for repræsentantskabet modtager udover diæter årligt et fast honorar på kr. 15.000.
 • Næstformand for repræsentantskabet modtager udover diæter årligt et fast honorar på kr. 7.500.

Anførte blev behandlet og godkendt på repræsentantskabsmødet den 26. august 2015.