Få mest mulig ud af Info Service
Vidste du, at du automatisk kan få tilsendt en e-mail eller en sms, når der indtræffer en hændelse på fx din konto? I tidsrummet mellem kl. 8.00 og 22.00 sendes informationen som en e-mail eller sms umiddelbart efter, at hændelsen har fundet sted.

Du kan fx få besked, hvis der sættes penge ind på din konto, trækkes til Overførselsservice, Leverandørservice eller Betalingsservice eller ved manglende dækning på din konto.

Det eneste, du skal gøre, er at sætte Info Service op, så er du altid orienteret. Opsætning af Info Service sker i din netbank under Indstillinger, som du finder øverst i højre hjørne.