Maj Invest

Maj Invest er en mindre men hurtigt voksende investeringsforening, der hører hjemme i Lønmodtagernes Dyrtidsfonds regi.

Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Kodeordene for Maj Invest er enkelhed, kvalitet og fokus på rimelige omkostninger.

Kvalitet betyder for Maj Invest, at De står inde for det, De laver. De tror ikke på hurtige gevinster ved at investere i meget vækstorienterede og populære områder. Fokus er på den langsigtede opsparing.

Du kan læse mere om Maj Invest her.