Historie:

Banken blev stiftet den 9. februar 1907 under navnet: Lollands Handels- og Landbrugsbank. Stifterne var lokale landmænd og erhvervsdrivende fra Vestlolland.

Baggrunden for etableringen af banken var en stigende utilfredshed med de daværende pengeinstitutter i området.

I 1977 antog banken det mere mundrette navn:

Lollands Bank:

Lollands Bank og Vordingborg Bank fusionerede den 20. december 2013 med Lollands Bank som det fortsættende pengeinstitut.

Generelt om banken:

Reg.nr. er 6520

Cvr.nr. 0036684828
SWIFT-kode LOBADK21
LEI-nr. 213800RENLNKMWZV8767

Banken er en full-service lokalbank for private og erhvervskunder.

Banken har sit primære markedsområde på Lolland, Falster, Sydsjælland og Møn.

Banken har en balance på ca. kr. 4,0 mia. og ca. 30.000 kunder.

Aktiekapitalen er på kr. 21,6 mio./1.080.000 stk. aktier á kr. 20, som ejes af ca. 9.000 aktionærer.

Banken har følgende storaktionærer:

  • Sparekassen Sjælland-Fyn, Isefjord Alle 5, 4300 Holbæk – der ejer mere end 20% af bankens aktiekapital.
  • AHJ A/S, Amerikakajen 1, 4220 Korsør – der ejer mere end 10% af bankens aktiekapital.

Bankens aktier er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S under fondskode DK 006000010-7.

Organisation:

Bankens øverste myndighed er generalforsamlingen og dermed aktionærerne.
Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab, som består af mindst 20 og højest 40 medlemmer. Aktuelt er repræsentantskabet på 38 medlemmer.

Repræsentantskabet vælger bankens bestyrelse på mindst 3 og højest 6 repræsentantskabsvalgte medlemmer. Aktuelt er bestyrelsen på 5 bestyrelsesmedlemmer.
Derudover har medarbejderne valgt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bankens filialer:

Banken har hovedsæde i Nakskov, samt kundeekspederende filialer i Maribo, Nakskov, Nykøbing F. og Vordingborg.

Bankens primære samarbejdspartnere:

Banken er medlem af Finans Danmark, der fungerer som brancheforening for landets pengeinstitutter.

Herudover er banken medlem af Foreningen af Lokale Pengeinstitutter, der er en sammenslutning af landets mindre og mellemstore banker og sparekasser. Foreningen varetager bankens interesser på en lang række områder og fungerer delvis som en “forlænget arm” på det juridiske område.

Bankens bogføring og registrering sker via BEC Financial Technologies, som banken er medejer af.

Inden for realkreditområdet samarbejder banken med Totalkredit på privatboligområdet, og med DLR-Kredit på erhvervsområdet. Banken er medejer af DLR-Kredit.

På investeringsområdet er bankens primære samarbejdspartenere BankInvest, SparInvest, Sydinvest og ValueInvest, der forvalter en række investeringsforeninger. Banken er medejer af BankInvest, SparInvest og Sydinvest.

På pensionsområdet samarbejder banken med Letpension, som banken er medejer af.

Inden for personforsikringer for Liv og Pension samarbejder banken med livsforsikrings-selskabet PFA.

Inden for skadesforsikringer – hus-, indbo-, bil- og ulykkesforsikringer – samarbejder banken med Privatsikring.

Uddannelse af bankens medarbejdere sker gennem Finanssektorens Uddannelsescenter (FU), som ligger i Skanderborg.