Risikomærkning på dit boliglån

Dit boliglån skal passe til den risiko, som du ønsker at løbe.

Erhvervs- og vækstministeriet har inddelt de forskellige lån i 3 kategorier:

Grøn kategori – lav risiko:
  • Et låne- eller kredittilbud, som bliver afdraget løbende i hele lånets løbetid.
  • Renten er fast eller variabel med loft.
Gul kategori – mellem risiko:
  • Et låne- eller kredittilbud, hvor renten er variabel og/eller der er afdragsfrihed i dele eller hele lånets løbetid.
Rød kategori – høj risiko:
  • Et låne- eller kredittilbud, hvor lånet er optaget i anden valuta end danske kroner og euro.
  • Lånet kan ikke indfries til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller mere.
  • Lånet er sammensat med et finansielt instrument (f.eks. renteswap).

Boliglån i Lollands Bank
Lollands Bank tilbyder for tiden kun gule lån.

Lollands Bank formidler realkreditlån via Totalkredit, og du kan her se, hvordan Totalkredits lån og realkreditpakker er kategoriseret.

Risikomærkningen gælder for lån og kreditter over kr. 100.000 med pant i fast ejendom eller pant i en andel, der ydes til boligformål (erhvervelse, renovering eller ombygning). Risikomærkningen er en hjælp til dig, når du skal vælge lån. Vi anbefaler, at du altid taler med din kunderådgiver, inden du vælger dit lån.