Ændring i bankens filialnet

Med virkning fra den 29. november sammenlægges filialerne i Nørre Alslev og Rødbyhavn med henholdsvis Vordingborg og Maribo filialerne. Med filialændringerne ønsker banken at skabe en større konkurrencekraft, samt bedre udviklings- og sparringsmuligheder for medarbejderne, hvilket vurderes at blive til gavn for både kunder og medarbejdere. Sidste åbningsdag bliver fredag den 29. november 2019, hvor […]

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. januar til 30. september 2019

Banken leverer endnu en gang ”varen”. Denne gang med et overskud på kr. 53 mio. kr. før skat for årets første 9 måneder, hvilket omregnet til årsbasis forrenter egenkapitalen med 13,4 %. Resultatet kommer efter pæne kursreguleringer og et lavt nedskrivningsbeløb. I al beskedenhed er vi i banken meget tilfredse med periodens resultat, som fremkommer […]

Læs mere

500-eurosedlen udfases

Fra den 10. januar 2020 er det ikke længere muligt at anvende 500-eurosedlen som betalingsmiddel i Danmark. Et bredt politisk flertal besluttede i foråret 2019 at forbyde 500-eurosedlen i Danmark. Forbuddet træder i kraft den 10. januar 2020 og er et led i kampen mod hvidvask, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. En række sager har i […]

Læs mere

Vi søger complianceansvarlig

Lollands Bank er en solid lokalbank i udvikling og for fortsat at kunne leve op til de øgede krav som lovgivning og samfundet stiller til governance, har vi valgt at udvide bankens kontrolfunktioner. Vi udskiller derfor compliancefunktionen fra den øvrige interne kontrol og søger en ny complianceansvarlig. Som complianceansvarlig får du berøring med mange af […]

Læs mere

Renteændring for erhvervsindestående

Med virkning fra fredag den 29. november 2019 ændrer banken indlånsrentesatsen for alle erhvervskunder og foreninger til minus 0,75% p.a., kvartalsvis tilskrevet. Renteændringen sker som følge af markedsmæssige forhold, herunder de fortsat negative rentesatser for indestående i Nationalbanken. Banken rådgiver gerne om alternative placeringsmuligheder.

Læs mere

Pengenyt nr. 3/2019 er udkommet

Et nyt nummer af Pengenyt er netop udkommet. Bladet indledes med en artikel om to glade iværksættere, der fortæller om det at starte for sig selv allerede i en ung alder, og hvor vigtigt det er at have et pengeinstitut, der forstår en og det område, man kommer fra. Du kan også læse en advarsel om, hvordan du undgår […]

Læs mere

Nyt ansigt i Lollands Bank

Vi har pr. 1. oktober 2019 ansat Susanne Jakobsen som ny privatrådgiver i filialen i Vordingborg. Susanne blev i 2017 uddannet som finansøkonom. Susanne kommer fra en stilling som privatrådgiver fra et andet af områdets pengeinstitutter. Susanne er opvokset i Nr. Ørslev, som er en lille by uden for Nykøbing F. Susanne har det seneste år boet […]

Læs mere

Pas på dine personlige oplysninger!!!

Vi er blevet kontaktet af flere kunder, der er blevet ringet op af en person, der udgiver sig for at være ”Anders, som er sikkerhedsmand” i Lollands Bank. Besvar ALDRIG telefonopkald, sms eller e-mails, der beder om NemID, betalingskortsoplysninger, sms-koder eller andre personlige oplysninger. Banken ringer ALDRIG for at udbedre sikkerheden på netbank eller betalingskort.

Læs mere

Ændring i bankens bestyrelse

Lollands Bank afviklede den 28. august 2019 ordinært repræsentantskabsmøde hvor der var valg til bankens bestyrelse. Bestyrelsens næstformand direktør Knud Rasmussen Vordingborg der var på valg havde forud for repræsentantskabsmødet oplyst, at han ikke ønskede genvalg, idet han ikke længere var fuldt erhvervsaktiv. Knud Rasmussen blev indvalgt i Vordingborg Banks bestyrelse i 2008 og var således […]

Læs mere