• Direktionen er ansvarlig for, at der sker korrekt og timelig offentliggørelse af børsrelevante oplysninger i overensstemmelse med lovregler herom.
  • I tilfælde af lækage af kursrelevante oplysninger, markedsrygter eller spekulationer i medierne om banken er direktionen ansvarlig for, at banken agerer i henhold til relevante lovregler m.v., herunder regler udstedt af Nasdaq Copenhagen.
  • Alle meddelelser til Fondsbørsen og andre væsentlige meddelelser findes på bankens hjemmeside www.lollandsbank.dk/selskabsmeddelelser.
  • Banken udgiver informative periodemeddelelser, herunder kvartals-, halvårs- og helårsrapporter.
  • Såfremt der anvendes materiale ved investor- eller analytikerpræsentationer og på møder for aktionærer og/eller på generalforsamlingen, offentliggøres dette på bankens hjemmeside: www.lollandsbank.dk umiddelbart efter at indlægget har været holdt.
  • Aktionærer orienteres om bankens politiske struktur, vedtægter, generalforsamling og øvrige valg til politiske organer m.v.
  • Det er alene bestyrelsesformand og direktion, der udtaler sig om IR-spørgsmål.
  • Nærværende politik offentliggøres på bankens hjemmeside www.lollandsbank.dk/ir-politik.