Børneopsparing er en kontoform

Opsparingen kan oprettes af forældre, bedsteforældre, oldeforældre, sted- og plejeforældre. Den udmærker sig ved, at renteafkastet er fri for beskatning.

Kontoen tilhører barnet og der kan kun oprettes én konto pr. barn.

Kontoen skal oprettes inden udgangen af det år, hvor barnet fylder 14 år.

Kontoen skal være bundet i mindst 7 år og må tidligst udløbe, når barnet fylder 14 år. Indestående skal senest være hævet ved udgangen af det år, barnet fylder 21 år. En evt. forlængelse af bindingsperioden skal ske inden udløbet af den oprindelige bindingsperiode, dog inden barnets fyldte 14. år.

Der er ingen minimumsgrænse for indskud, men der kan maksimalt indskydes kr. 6.000 pr. år – og 72.000 i alt på denne kontoform.

Når bindingsperioden udløber, udbetales indestående til kontohaver, dog kan udbetaling kun ske i samråd med forældre eller værge, hvis kontohaver er under 18 år.

Der er ikke fradragsret på indskud på børneopsparingskonti.

Det er muligt at placere indestående på børneopsparingskontoen i værdipapirer og også afkast herfra er fri for skat, pensionsskat og aktieafgift. Det er kontoens opretter, der bestemmer, hvor midlerne skal placeres.

Placeres indestående på kontoen i værdipapirer, vil der være handelsomkostninger ved køb og salg af værdipapirer. Desuden vil der være handelsomkostninger, hvis børneopsparingen indeholder værdipapirer ved frigivelse.