I vores netbank kan du handle værdipapirer noteret på OMX Copenhagen. 

Du finder en vejledning her – og herunder kan du læse om de enkelte handelstyper, kolonner m.m.

Markedsordre – Straks
Med denne handelstype får du oplyst handelskursen på det værdipapir, du ønsker at købe eller sælge. Slår du til, vil handlen blive afsluttet få sekunder efter, at du har afsendt din ordre. Den oplyste kurs på overslaget er den kurs, som er i systemet, da du trykkede Beregn – og kan derfor ændre sig.

Ikke alle værdipapirer kan handles på denne måde, men som udgangspunkt stilles der strakskurser i de fleste større værdipapirer.

Strakskurserne på aktier, obligationer og investeringsforeninger finder du i Bankens kurslister. I kolonnerne Købskurs og Salgskurs kan du se, hvilke kurser du lige nu kan handle værdipapirer til. Kurserne ændres løbende, og du kan altid se de opdaterede kurser ved at klikke på “Opdater”.

Når du i kurslisten har markeret det papir, du ønsker at handle, kan du gå direkte til handelsbilledet.

Sletning: Afsendte ordrer kan ikke annulleres/tilbagekaldes.

Børsordre
Her får du mulighed for at indlægge en ordre direkte på NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S – om køb med angivelse af maksimumkurs eller salg med angivelse af en minimumkurs. Afregning sker, såfremt det er muligt at opnå den kurs, du ønsker.

Ved indlæggelse af børsordrer eller limiterede ordrer i net- og mobilbank med anvendelse af funktionen ”beløb” skal du være opmærksom på, at det indtastede beløb omregnes til antal styk. Baseret på limiteringskursen. Ved købsordre vil der være en risiko for at der handles for et mindre beløb end det indtastede, hvis markedskursen er lavere end limiteringskursen. Ved salgsordre vil der være en risiko for at der handles for et større beløb end det indtastede, hvis markedskursen er højere end limiteringskursen.

Sletning: Kontakt straks Investeringsafdelingen på telefon 54 97 15 43. Du kan risikere, at handel eller delhandel har fundet sted, og der vil ske afregning af den eventuelt handlede del af ordren.

Markedsordre – uden limit
Den oplyste kurs på overslaget er den sidst handlede kurs eller lukkekursen fra dagen før, hvis der ikke er gennemført handler på dagen endnu. Afregningskursen kan afvige fra overslaget, men ordren afregnes hurtigst muligt til den bedst opnåelige kurs.

Markedsordre – med limit
Her får du mulighed for at indlægge en ordre til banken – om køb med angivelse af maksimumkurs eller salg med angivelse af en minimumkurs. Afregning sker, såfremt det er muligt at opnå den kurs, du ønsker.

Bemærk v/limiterede ordrer
En limiteret ordre/børsordre vil i langt de fleste tilfælde blive handlet på én gang. I sjældne tilfælde kan du komme ud for, at ordren handles i mindre portioner – og muligvis over flere dage.

I så fald modtager du – uanset, om der er sket flere delhandler i løbet af børsdagen – én afregning pr. børsdag pr. limiteret ordre/børsordre. Du betaler således også kurtage, som om alle delhandler af samme ordre – der er sket på samme børsdag – er sket som én handel. Deler handelen sig over flere dage, vil der blive beregnet selvstændig kurtage pr. dag. Handlen vil, når dagen er omme, blive afregnet. En evt. rest af ordren skal du dermed indlægge igen næste børsdag.

Ved indlæggelse af Markedsordre med limit ordrer i net- og mobilbank med anvendelse af funktionen ”beløb” skal du være opmærksom på, at det indtastede beløb omregnes til antal styk. Baseret på limiteringskursen. Ved købsordre vil der være en risiko for at der handles for et mindre beløb end det indtastede, hvis markedskursen er lavere end limiteringskursen. Ved salgsordre vil der være en risiko for at der handles for et større beløb end det indtastede, hvis markedskursen er højere end limiteringskursen.

Sletning: Markedsordrer kan som udgangspunkt ikke slettes – dog kan du, så længe ordren har status “Ikke behandlet”, kontakte Investering på tlf. 54 97 15 43 og forespørge, om ordren kan slettes.

Gyldighedsperiode
Børsordrer kan afgives med en gyldighed på op til 5 kalenderdage.
Limiterede ordrer kan afgives med en gyldighed på op til 14 kalenderdage.
Markedskursordrer kan afgives med en gyldighed på op til 5 kalenderdage.

Gennemførte handler
Her får du en oversigt over de handler, du tidligere har foretaget.

Åbningstider i Netbank

Børsordre i Børsens åbningstid Alle hverdage kl. 9.00-16.45
Registrering af Markedsordre Alle dage kl. 6.30-2.00 *)
Registrering af Limiteret ordre Alle dage kl. 6.30-2.00 *)
Indgåelse af Markedsordre – Straks Man.-fre. kl. 9.00-17.00 og 17.15-22.00

*) Bemærk, at ordrer indlagt efter kl. 16.00 afregnes næste børsdag.