FATCA og CRS (Egenerklæring)
FATCA er en forkortelse for Foreign Account Tax Compliance Act.

CRS er en forkortelse for Common Reporting Standard.

Oplysning om eventuel skattepligt til andre lande.
De danske finansielle virksomheder er blevet pålagt at indhente oplysninger fra deres kunder om deres skattemæssige tilknytning til andre lande end Danmark – uanset om de er skattepligtige til andre lande end Danmark eller ej.

Årsagen til dette er at Danmark har indgået en aftale med USA og OECD-landene om, at de danske finansielle virksomheder skal videregive oplysninger om de af deres kunder, der har indberetningspligtige konti i henhold til den amerikanske skattelovgivning – benævnt FATCA og i henhold til OECD´s globale standard for indhentning af kontooplysninger – benævnt CRS.

Egenerklæring
Banken er som følge af reglerne blevet pålagt at indhente en såkaldt egenerklæring fra bankens kunder om deres eventuelle skattepligt til andre lande end Danmark. Af egenerklæringen skal det fremgår om kontokunderne kan være skattepligtige til andre lande en Danmark eller ej.

Hvis det af egenerklæringen fremgår af kontokunden er skattepligtig til andre lande end Danmark, skal banken rapportere dette til de danske skattemyndigheder (SKAT) som derefter rapporterer forholdet til de relevante skattemyndigheder i de(t) pågældende land(e).

Visse konti er undtaget fra indberetning. Det er bl.a. børneopsparingskonti, pensionskonti, uddannelseskonti og boligopsparingskonti og som hovedregel også spærrede konti. For virksomheder gælder, at det er de reelle ejeres skattetilknytning til andre lande end Danmark, der skal undersøges, og at det derfor er den reelle ejer af en virksomhed, der skal underskrive en egenerklæring vedr. skattepligt.

Indicier for skattepligt til andre lande end Danmark.
Selvom banken har modtaget en egenerklæring fra en kunde, hvoraf det konkluderes, at kunden ikke er skattepligtig til andre lande end Danmark, så har banken pligt til løbende at sammenholde fremkomne oplysninger på kunden med den gældende egenerklæring. Hvis banken således får oplysninger, som afviger fra den gældende egenerklæring, kan kunden blive kontaktet med henblik på en eventuel opdatering eller ændring af egenerklæringen og dermed den eksisterende skattepligt.

Hvis kunden er skattepligtig til andre lande end Danmark, registreres det systemmæssigt af banken og indberettes til SKAT.

Bilag: