Klagevejledning i Lollands Bank

Hvis du ønsker at klage over Lollands Bank, skal du i første omgang kontakte din filial. Hvis du ikke er kunde, skal du kontakte bankens klageansvarlige.

Hvis du herefter fortsat er uenig i bankens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i banken.
Du kan bede din filial om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Bankens klageansvarlige er:

Forretningsdirektør Morten Vinge Olsen
Du kan kontakte den klageansvarlige via brev / telefon eller på e-mail på følgende adresse:

Nybrogade 3, 4900 Nakskov
Telefon 5497 1578
E-mail: mvo@lobk.dk

Du kan også vælge at indbringe din klage for:
Det finansielle ankenævn, Amaliegade 7, 1256 København K, telefon 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-kommisiones online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online.

Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her

http://ec.europa.eu/odr .

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adr. nakskov@lobk.dk