Lollands Bank som boligkreditformidler

Lollands Bank har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 6520.

Lollands Bank er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Lollands Bank samarbejder med Totalkredit og DLR.

Lollands Bank yder ikke rådgivningstjenester, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Lollands Bank.

I forbindelse med samarbejdet med Totalkredit og DLR modtager banken en løbende provision.

Hvis kunden ønsker at klage over pengeinstituttet, skal kunden i første omgang kontakte sin filial.

Hvis kunden herefter fortsat er uenig i pengeinstituttets behandling af kundens henvendelse eller resultatet heraf, kan kunden kontakte den klageansvarlige i pengeinstituttet. Oplysninger om den klageansvarlige fås i pengeinstituttet eller på pengeinstituttets hjemmeside – www.lollandsbank.dk/banken/klage-over-banken.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan kunden vælge at indbringe sin klage for Det finansielle ankenævn, Amaliegade 7, 1256 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal pengeinstituttets e-mail adresse mvo@lobk.dk angives.

Klager vedrørende pengeinstituttets overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over pengeinstituttets behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.