Som følge af bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet kan du herunder finde den seneste redegørelse:

Finanstilsynets redegørelse af 21. februar 2013
Lollands Banks kommentarer til redegørelsen

Finanstilsynets afgørelse af 20. januar 2014
Lollands Banks kommentarer til afgørelsen

Finanstilsynets redegørelse af 13. juli 2015

Finanstilsynets redegørelse af 1. juni 2016

Finanstilsynets redegørelse af 18. januar 2018

Finanstilsynets redegørelse af 19. april 2018