Velkommen til Lollands Banks Whistleblowerordning.

Banken skal jf. lovgivningen have en ordning hvor ansatte og andre interessenter via en særlig sikker og uafhængig og selvstændig kanal kan indberette en række overtrædelser og potentielle overtrædelser.

En sådan indberetning skal kunne foretages anonymt.

Ved at anvende nedenstående link får man muligheden for at lave en sådan indberetning, og man kan selv vælge om man vil være anonym eller ej.

Indberetning: Vangsaa Consult

Følgende kan indberettes under denne ordning:

Forhold som der ikke kan indberettes om:

Hvilke forhold skal med i indberetningen?

Når du foretager en indberetning, er det vigtigt, at du beskriver de faktiske forhold – også forhold som du umiddelbart ikke anser for at være vigtige.

Du bedes så vidt muligt dokumentere din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation, f.eks. i form af et dokument, bedes du vedhæfte sådan dokumentation i digital form.

Diverse

Indberetningerne behandles af bankens interne kontrolchef og bankens bestyrelsesformand i forening.

Såfremt man ikke ønsker at bruge denne ordning, kan man også anvende Finanstilsynets eller Datatilsynets ordninger som er placeret på deres respektive hjemmesider.