Generelle oplysninger om boligkreditaftaler

Boliglån og Boligkassekredit
Lollands Bank
Nybrogade 3
4900 Nakskov
Formål: Boliglån og boligkassekredit anvendes til finansiering af ejer- eller andelsbolig samt fritidshuse.
Pant i fast ejendom eller andelsbolig i Danmark.
Løbetid: op til 20 år.

Boliglån/boligkassekredit udbydes med en debitorrente på mellem 3,75 % og 10,75 %

Renten er variabel.

En variabel rente betyder, at renten kan ændres i boliglånet/boligkredittens løbetid. Ydelsen kan i løbetiden blive højere eller lavere.

Kreditaftalen kan indgås i DKK.

Har du indtægter eller aktiver i en anden valuta end lånets valuta, som du skal bruge til at tilbagebetale boliglånet/boligkreditten med, eller er du bosiddende i et andet land end boliglånet/boligkredittens valuta, er boliglånet/boligkreditten ikke i din nationale valuta. Du skal derfor være opmærksom på, at værdien af boliglånet/boligkreditten omregnet til din nationale valuta kan ændre sig, og at værdien af det beløb, som du skal betale i din nationale valuta kan ændre sig.

Du skal være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser forbundet med optagelsen af boliglån/boligkredit i en anden valuta end din nationale valuta.

Ved et boliglån (belåning 81 – 100 %) på 250.000 DKK udgør:

Det samlede kreditbeløb: 239.165 DKK

De samlede omkostninger: 10.835 DKK

Det samlede beløb der skal tilbagebetales: 509.531,76

ÅOP: 9,2 pct. p.a.

Boliglån/boligkassekredit kan tilbagebetales over 20 år.

Ved et boliglån/boligkassekredit på 250.000 DKK og med en løbetid på 20 år skal du i alt betale 240 ydelser med betaling hver måned og hver ydelse vil udgøre 2.123,43 DKK.

Ved et boliglån/boligkassekredit på 250.000 DKK og med en løbetid på 15 år skal du i alt betale 180 ydelser med betaling hver måned og hver ydelse vil udgøre 2.419,49 DKK.

Du skal være opmærksom på, at der er følgende yderligere omkostninger, som skal betales i forbindelse med boliglånet/boligkassekreditten:

Sikkerhed i fast ejendom ved ejerpantebrev er betinget af, at ejendommen er brandforsikret. Bemærk prisen for en brandforsikring kan variere afhængigt af forsikringsselskab, ejendomstype, ejendommens alder mv.

Da boliglån/boligkassekredit ydes med variabel rente er der ikke sikkerhed for, at det samlede kreditbeløb er endeligt tilbagebetalt efter betaling af de aftalte ydelser i de aftalte terminer, hvis renten ændrer sig i forløbet.

Ved renteændringer uden tilsvarende ændringer i ydelsen kan der således opstå ændringer i antallet af ydelser.

Boliglån/boligkassekreditten kan indfries helt eller delvist før tid.

Der gælder følgende vilkår ved førtidig indfrielse: ingen

Det er en forudsætning for boliglån/boligkassekreditten, at der foretages en vurdering af ejendommen.

Ansvaret for at vurderingen foretages påhviler Lollands Bank. Det er ingen omkostninger ved vurderingen.

For at opnå boligkreditten/boliglånet er det en betingelse, at du køber følgende ydelser:

Ingen

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med boligkreditten vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af boligkreditten kan boligkreditten opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil påløbe morarenter.

I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.

Senest redigeret: 08-03-2016