Årlig godkendelse af bankens lønpolitik

Formål
Formålet med lønpolitikken er, at principperne for tildeling af løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Kriterier
Løn bruges som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse, og honorerer medarbejderens kvalifikationer og funktioner og fleksibilitet. Lønpolitikken understøtter bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål.

Løn
Når en individuel løn skal fastsættes sker det ud fra en konkret vurdering. Ved denne vurdering bedømmer banken bl.a. følgende faktorer:

  • Jobprofil
  • Forventede resultater
  • Indsats
  • Kompetencer/faglighed

Banken bruger alene fast løn

Ved en ekstraordinær indsats kan der imidlertid ydes et engangsvederlag. Hvis et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en væsentlig risikotager modtager et engangsvederlag, vil vederlaget blive behandlet i overensstemmelse med §§ 77a og §§ 77b i lov om finansiel virksomhed.

Væsentlige risikotagere
Banken har defineret følgende medarbejdere som væsentlige risikotagere:

  • Bankens direktør (p.t. Anders F. Møller)
  • Alle ansatte i bankens likviditets- og investeringsafdeling (p.t. Erik Steinbach, Nickie Hørberg og Bettina Brandt), som for banken foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter. Det være sig for såvel kunder som bankens egne midler.
  • Alle ansatte i banken som forestår kontrol for overholdelse af grænser for risikotagning, (p.t. Marianne Larsen, Henrik Haagh og Jack Gram Clausen).
  • Ansatte, som kan påføre banken væsentlige kreditrisici.

Kontrolfunktioner
Lønsystemet er udarbejdet således, at det afværger interessekonflikter. Det betyder blandt andet, at medarbejdere i kontrolfunktioner ikke kan modtage engangsvederlag som er afhængig af den funktion, de fører kontrol med.

Overenskomstansatte
Overenskomstansatte ydes overenskomstmæssig løn.

Pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelser
Banken benytter ikke fratrædelsesgodtgørelser eller pensionsordninger, der ikke følger af lov eller overenskomst.

Orientering
Bankens medarbejdere orienteres om bankens lønpolitik.

Vedtaget
Bankens lønpolitik fastsættes af bankens bestyrelse og revurderes årligt.

Bestyrelsen
Vedtaget den 16. januar 2019