Bæredygtighed og ansvarlige investeringer er ord som oftere og oftere optræder i medierne og interessen for bæredygtige investeringer blandt vores kunder er stærkt stigende. Det betyder, at der er taget et aktivt valg om blandt andet ikke at investere i virksomheder, der producerer våben, ikke betaler skat eller er stærkt forurenende.

I Lollands Bank mærker vi også interessen fra mange af vores kunder, som ønsker at deres penge investeres ansvarligt.

Den 1. juli 2022 trådte en ny EU-lovgivning om bæredygtighed og investeringer i kraft.

Hvad betyder det for dig?
Den nye EU-lovgivning betyder, at du som investeringskunde i Lollands Bank fremover skal forvente at vi spørger ind til din holdning til bæredygtighed. Du vil blive stillet 4 spørgsmål.

Vores samarbejdspartner BankInvest har oprettet en hjemmeside, hvor du kan læse om ansvarlige investeringer og om hvordan du kan tage hensyn til bæredygtighed, når du investerer.

Vores anden samarbejdspartner Sparinvest har oprettet en hjemmeside og en brochure ”Viden om bæredygtighed”, hvor du kan lære om bæredygtighed og investeringer. Det er vigtigt, at du læser brochuren, så du får vigtig viden om investering og bæredygtighed.

I 2021 blev et nyt og fælles bæredygtigheds-regelsæt, der kategoriserede investeringsforeninger introduceret. Der var tale om nye EU-regler – den såkaldte disclosure-forordning – der skulle gøre det nemmere at investere sine penge bæredygtigt.

Den nye kategorisering er godt for de investorer, der har svært ved at finde rundt i det store udbud af bæredygtige investeringer, som er vokset frem de seneste år. Det kan samtidig være med til at modvirke såkaldt ’Greenwashing’, hvor investeringsløsninger markedsføres som grønne og bæredygtige uden reelt at være det.

Investeringsforeningerne er inddelt i tre kategorier.

De nye kategorier inden for bæredygtig investering har navn efter EU-forordningens artikler:

  • Artikel 6-produkter: Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9
  • Artikel 8-produkter: Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål
  • Artikel 9-produkter: Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål

Det er et krav, at alle investeringsprodukter, herunder investeringsforeninger, er ESG mærket efter ovenstående kategorier. Du kan læse mere om kategorierne her.

I Lollands Bank arbejder vi med forskellige investeringsprofiler. For hver investeringsprofil, er der udarbejdet en bæredygtighedsprofil, der viser hvorledes de enkelte fonde scorer på ESG (dvs. inden for miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse).  De forskellige investeringsprofiler kan ses her.

Hvordan arbejder vi egentlig med bæredygtighed i Lollands Bank?
Du kan i bankens CSR-rapport læse mere om hvordan vi arbejder med bæredygtighed.

Vi har udarbejdet en politik for bæredygtighedsrisici. Formålet med denne politik er at give kunderne et sammenhængende billede af:

  • hvordan banken tager højde for bæredygtighedsrisici
  • hvilke konkrete typer risici vi tager højde for
  • hvordan vi eller vores samarbejdspartnere løbende analyserer, hvordan konkrete selskaber og sektorers evne til at levere attraktive afkast påvirkes af disse risici.

Du kan læse hele vores politik for bæredygtighedsrisici her.

Vores samarbejdspartnere har alle fokus på at investere i virksomheder, der overholder:

Du kan læse mere om hvordan vores samarbejdspartnere investerer bæredygtigt og ansvarligt på nedenstående links:

Bankinvest
Lokal Puljeinvest
MajInvest
Sparinvest
Sydinvest
Valueinvest

Har du fået lyst til at høre mere om bæredygtige investeringer, er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver.