Normeringsudvalget består af den samlede bestyrelse.

Medlemmerne er:

  • Preben Pedersen (formand)
  • Jakob Mikkelsen
  • Jeanne Kruse
  • Kim Pajor
  • Lars Møller Andersen
  • Michael Pedersen
  • Thomas Søndergaard

Kommissorium for udvalget – kan læses her.

Møder i 2022:
17. august 2022

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Fraværende: Jeanne Kruse

Dagsorden:
Indstilling af kandidater for valg til bankens bestyrelse.

Valg til bestyrelsen: Lars Møller Andersen er på valg og villig til genvalg.

Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet: Ulrik Morel og Rasmus Møller er på valg og villige til genvalg.

9. februar 2022

Tilstede: Preben Pedersen, Jeanne Kruse, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Fraværende: Jakob Mikkelsen

Dagsorden:
Evaluering af emneliste. Bestyrelsen fastholder sin indstilling. Kommisorium gennemgået og godkendt.

19. januar 2022

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Jeanne Kruse, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling til antal og valg til repræsentantskabet, samt kandidater til nyvalg.

Møder i 2021:
18. august 2021

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling af kandidater for valg til bankens bestyrelse.

Valg til bestyrelsen: Preben Pedersen og Jakob Mikkelsen er på valg og villige til genvalg. Irene Jensen er ikke på valg, men ønsker at udtræde.

Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet: Casper Rasmussen kan ikke genvælges som formand grundet alder og Allan Munk ønsker ikke genvalg.

Preben Pedersen og Jakob Mikkelsen blev genvalgt, og Jeanne Kruse blev nyvalgt til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 25. august 2021.

Ligeledes på repræsentantskabsmødet den 25. august blev forstander Ulrik Murel valgt til formand for repræsentantskabet og direktør Rasmus Møller valgt til næstformand for repræsentantskabet.

13. januar 2021

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling til antal og valg til repræsentantskabet, samt kandidater til nyvalg.

Møder i 2020:
12. august 2020

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling af kandidater for valg til bankens bestyrelse.

12. februar 2020

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen, Anders F. Møller og Allan Aaskov

Dagsorden:
Evaluering af emneliste. Bestyrelsen fastholder sin indstilling.

15. januar 2020

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen, Anders F. Møller  og Allan Aaskov

Fraværende: Irene Jensen

Dagsorden:
Indstilling til antal og valg til repræsentantskabet, samt kandidater til nyvalg.

Møder i 2019:
14. august 2019

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling af kandidater for valg til bankens bestyrelse.

19. juni 2019

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Forberedelse til indstilling af bestyrelseskandidater ved repræsentantskabsmødet den 28. august 2019. Knud Rasmussen ønskede ikke genvalg.

6. februar 2019

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling til antal og valg til repræsentantskabet, samt kandidater til nyvalg. Kandidat til bestyrelsen.

16. januar 2019

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Forhåndsdrøftelse om valg til bestyrelsen og repræsentantskabet.

Møder i 2018:
30. maj 2018

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Fraværende: Jakob Mikkelsen

Dagsorden:
Forhåndsdrøftelse om valg til bestyrelsen og formandsskabet for repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmødet den 29. august 2018 blev Preben Pedersen og Jakob Mikkelsen genvalg til bestyrelsen.

Casper Rasmussen blev genvalgt som formand for repræsentantskabet og Allan Munk blev nyvalgt til næstformand for repræsentantskabet.

10. januar 2018

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling til antal og valg til repræsentantskabet, samt kandidater til nyvalg.

Møder i 2017:
16. august 2017

Tilstede: Preben Pedersen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller.

Fraværende: Knud Rasmussen

Dagsorden:
Valg til bestyrelsen. Irene Jensen er på valg og villig til genvalg.

Bestyrelsen udvides med 1 bestyrelsesmedlem til 5 og bestyrelsens kandidat er direktør Kim Pajor, Nykøbing F.

Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet.

Casper Rasmussen og Lone Johnsen er villige til genvalg som forholdsvis formand og næstformand.

Ovennævnte blev genvalgt på repræsentantskabsmødet den 30. august 2017 og Kim Pajor blev nyvalgt til bestyrelsen.

20. juni 2017

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller.

Dagsorden:
Forhåndsdrøftelse om valg til bestyrelsen og formandskab til repræsentantskabet.

11. januar 2017

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller.

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabet af antal repræsentantskabsmedlemmer og kandidater til nyvalg.

Møder i 2016:
22. juni 2016

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Valg til bestyrelsen. Knud Rasmussen er på valg og villig til genvalg.

Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet.

Casper Rasmussen og Lone Johnsen er villige til genvalg som henholdsvis formand og næstformand.

Ovennævnte blev genvalgt på repræsentantskabsmøde den 31. august 2016.

13. januar 2016

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Søren Bursche og Anders F. Møller

Dagsorden:
Antal og valg af repræsentantskabsmedlemmer.

Møder i 2015:
5. august 2015

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Søren Bursche og Anders F. Møller

Dagsorden:
1. Indstilling af antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indstiller 4 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

2. PP og JM var på valg og begge var indstillet på genvalg, og blev valgt på repræsentantskabsmødet den 26. august 2015.

4. februar

Tilstede: Preben Pedersen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen og Søren Bursche

Fraværende: Knud Rasmussen

Dagsorden:
Antal og valg af repræsentantskabsmedlemmer.