Normeringsudvalget består af den samlede bestyrelse.

Medlemmerne er:

  • Preben Pedersen (formand)
  • Jakob Mikkelsen
  • Jeanne Kruse
  • Kim Pajor
  • Lars Møller Andersen
  • Michael Pedersen
  • Thomas Søndergaard

Kommissorium for udvalget – kan læses her.

Møder i 2021:
22. juni 2021

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling af kandidater for valg til bankens bestyrelse.

13. januar 2021

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard og Allan Aaskov

Dagsorden:
Indstilling til antal og valg til repræsentantskabet, samt kandidater til nyvalg.

Møder i 2020:
12. februar 2020

Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling til antal og valg til repræsentantskabet, samt kandidater til nyvalg.

Møder i 2019:
14. august 2019

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling af kandidater for valg til bankens bestyrelse.

19. juni 2019

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Forberedelse til indstilling af bestyrelseskandidater ved repræsentantskabsmødet den 28. august 2019. Knud Rasmussen ønskede ikke genvalg.

6. februar 2019

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling til antal og valg til repræsentantskabet, samt kandidater til nyvalg. Kandidat til bestyrelsen.

16. januar 2019

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Forhåndsdrøftelse om valg til bestyrelsen og repræsentantskabet.

Møder i 2018:
30. maj 2018

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Fraværende: Jakob Mikkelsen

Dagsorden:
Forhåndsdrøftelse om valg til bestyrelsen og formandsskabet for repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmødet den 29. august 2018 blev Preben Pedersen og Jakob Mikkelsen genvalg til bestyrelsen.

Casper Rasmussen blev genvalgt som formand for repræsentantskabet og Allan Munk blev nyvalgt til næstformand for repræsentantskabet.

10. januar 2018

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Kim Pajor, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Indstilling til antal og valg til repræsentantskabet, samt kandidater til nyvalg.

Møder i 2017:
16. august 2017

Tilstede: Preben Pedersen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller.

Fraværende: Knud Rasmussen

Dagsorden:
Valg til bestyrelsen. Irene Jensen er på valg og villig til genvalg.

Bestyrelsen udvides med 1 bestyrelsesmedlem til 5 og bestyrelsens kandidat er direktør Kim Pajor, Nykøbing F.

Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet.

Casper Rasmussen og Lone Johnsen er villige til genvalg som forholdsvis formand og næstformand.

Ovennævnte blev genvalgt på repræsentantskabsmødet den 30. august 2017 og Kim Pajor blev

nyvalgt til bestyrelsen.

20. juni 2017

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller.

Dagsorden:
Forhåndsdrøftelse om valg til bestyrelsen og formandskab til repræsentantskabet.

11. januar 2017

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller.

Dagsorden:
Indstilling til repræsentantskabet af antal repræsentantskabsmedlemmer og kandidater til nyvalg.

Møder i 2016:
22. juni 2016

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:
Valg til bestyrelsen. Knud Rasmussen er på valg og villig til genvalg.

Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet.

Casper Rasmussen og Lone Johnsen er villige til genvalg som henholdsvis formand og næstformand.

Ovennævnte blev genvalgt på repræsentantskabsmøde den 31. august 2016.

13. januar 2016

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Søren Bursche og Anders F. Møller

Dagsorden:
Antal og valg af repræsentantskabsmedlemmer.

Møder i 2015:
5. august 2015

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Søren Bursche og Anders F. Møller

Dagsorden:
1. Indstilling af antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indstiller 4 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

2. PP og JM var på valg og begge var indstillet på genvalg, og blev valgt på repræsentantskabsmødet den 26. august 2015.

4. februar

Tilstede: Preben Pedersen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen og Søren Bursche

Fraværende: Knud Rasmussen

Dagsorden:
Antal og valg af repræsentantskabsmedlemmer.