Svindel på nettet kan ramme alle

De kriminelle metoder bliver sværere og sværere at gennemskue. Derfor er det vigtigt, at vi taler med hinanden om netsvindel, så vi kan lære af hinandens erfaring og oplevelser – og stå sammen mod it-kriminalitet.

Sikker nethandel
For at sikre dig endnu bedre når du handler på nettet, har bankerne og Nets udviklet en sikkerhedsløsning som gør at dine køb på nettet skal bekræftes via en engangskode sendt til din mobiltelefon.

Du kan tilmelde dine kort til løsningen i vores netbank eller hos Nets ved at klikke her. På Nets side kan du også læse mere om sikkerhedsløsningen.

Pas på dit kortnummer
Opgiv aldrig dit kortnummer, med mindre du er i en decideret købssituation, hvor du ønsker at betale for noget. I andre situationer skal du aldrig, selvom du bliver opfordret til det, indtaste dit kortnummer. Hverken som ID, en del af “medlemsoplysninger” eller for at komme videre til en anden side.

Tag forholdsregler
Vi danskere handler mere og mere på internettet. Og desværre stiger svindlen på nettet også. Hvis du tager visse forholdsregler, er du bedre sikret mod svindel.

  • Del aldrig personlige oplysninger som fx. NemID-adgangskoder og -nøglekort.
  • Opbevar aldrig billeder af NemID-nøglekort eller betalingskort på PC, tablets eller smartphone.
  • Pas på falske mails og sms med links og anmodning om aflevering/bekræftelse af personlige oplysninger.

Læs mere her: www.sikkerdigital.dk

Spærring af NemID
Hvis du har mistanke om, at du er blevet franarret dine NemID informationer, anbefaler vi, at du straks spærrer dit NemID nøglekort på www.nemid.nu og/ eller kontakter banken.

Spærring af kort
Har du mistet dit betalingskort eller mistanke om, at dine kortoplysninger eller PIN-kode er blevet afluret eller på anden måde er blevet kendt af andre, kan du hurtigt og nemt spærre dit kort i Netbank eller Mobilbank.