EUR-betalinger:

Modtagers konto skal være hos et pengeinstitut i EU eller EØS land.
I lande med EUR som betalingsmiddel, skal overførsler ske i EUR.
Betalingen skal ske i EUR.
Modtagerbankens SWIFT/BIC kode skal være oplyst.
Modtagers IBAN-kontonummer skal være oplyst (se eksempler på de enkelte landes opbygning her).
Omkostningerne deles mellem afsender og modtager. Det vil sige, at parterne betaler omkostningerne i eget land.
Bestillingen skal på bankdage være foretaget inden klokken 14.00 for at blive ekspederet samme dag.

Normalbetalinger:

Normalbetalinger foretages i andre valutaer end EUR.

Følgende valutaer kan vi for tiden tilbyde betalinger i: DKK, USD, GBP, SEK, NOK, CHF, CAD, JPY, INR, SGD, HKD, AUD, NZD, PLN, CZK, HUF, THB, ZAR, RON, AED, TRY og CNY.

Vi anbefaler at der overføres i modtagerlandets valuta eller EUR/USD (kontakt eventuelt udlandsafdelingen for muligheder).

Omkostningerne kan betales af afsender, betales af modtager eller deles mellem afsender og modtager, som er den mest anvendte.

Bestillingen skal på bankdage være foretaget inden kl. 13.45 for at blive ekspederet samme dag.

Hurtigbetalinger:

Alle valutaer som er nævnt under normalbetalinger.
Omkostningsfordeling som normalbetalinger.
Bestillingen skal på bankdage være foretaget inden kl. 15.15 for at blive ekspederet samme dag. Umiddelbart efter at du har bestilt en hurtigbetaling bedes du kontakte vores udlandsafdeling.

Udenlandske checks:

Det er ikke længere muligt at bestille eller modtage udenlandske checks.

Valørdage på udenlandske betalinger:

EU-betalinger + 1 bankdag
Normalbetalinger + 2 bankdage
Hurtigbetalinger + 1 bankdag

Ovennævnte valørdage er den dag, som bankens korrespondentbank modtager betalingen.

Korrespondentbanken videresender herefter beløbet til modtagerens bankforbindelse.