EUR-betalinger:

Modtagers konto skal være hos et pengeinstitut i EU eller EØS land.
I lande med EUR som betalingsmiddel, skal overførsler ske i EUR.
Betalingen skal ske i EUR.
Modtagerbankens SWIFT/BIC kode skal være oplyst.
Modtagers IBAN-kontonummer skal være oplyst (se eksempler på de enkelte landes opbygning her).
Omkostningerne deles mellem afsender og modtager. Det vil sige, at parterne betaler omkostningerne i eget land.
Bestillingen skal på bankdage være foretaget inden klokken 14.00 for at blive ekspederet samme dag.

Normalbetalinger:

Normalbetalinger foretages i andre valutaer end EUR.

Følgende valutaer kan vi for tiden tilbyde betalinger i: DKK, USD, GBP, SEK, NOK, CHF, CAD, JPY, INR, SGD, HKD, AUD, NZD, PLN, CZK, HUF, THB, ZAR, RON, AED, TRY og CNY

(kontakt eventuelt udlandsafdelingen for muligheder).

Omkostningerne kan betales af afsender, betales af modtager eller deles mellem afsender og modtager, som er den mest anvendte.

Hurtigbetalinger:

Alle valutaer som er nævnt under normalbetalinger.
Omkostningsfordeling som normalbetalinger.
Bestillingen skal på bankdage være foretaget inden kl. 15.30 for at blive ekspederet samme dag.

Udenlandske checks:

Det er ikke længere muligt at bestille eller modtage udenlandske checks.

Valørdage på udenlandske betalinger:

EU-betalinger + 1 bankdag
Normalbetalinger + 2 bankdage
Hurtigbetalinger + 1 bankdag

Ovennævnte valørdage er den dag, som bankens korrespondentbank modtager betalingen.

Korrespondentbanken videresender herefter beløbet til modtagerens bankforbindelse.