Hvad er en beskyttet mail?
En beskyttet mail er en mail som sikrer, at vores mail med tekst, billede og evt. vedhæftet indhold når frem til den mailadresse, vi sender til samt at modtageren ikke kan videredistribuere mailen, med mindre vi har givet tilladelse. Desuden beskyttes indholdet mod hackere.

En beskyttet mail afsendes fra Outlook ved hjælp af en særlig funktion, som kobles til den enkelte mail.

Hvornår anvender Lollands Bank beskyttet mail?
Den største del af vores kommunikation med vores kunder foregår som hovedregel via bankens netbank/mobilbank. Men har en kunde eller samarbejdspartner valgt at anvende e-mails som kommunikationskanal, vil vi ændre sikkerhedsniveau til beskyttet mail.

Hvorfor anvender Lollands Bank beskyttet mail?
Lollands Bank anvender beskyttet mail, for at sikre indholdet af mailkorrespondancen mellem dig og os ikke kommer uvedkommende i hænde.

Hvem kan modtage beskyttede mails?
Alle kan modtage en beskyttet mail.

Når Lollands Bank sender en beskyttet mail til et af følgende mailprogrammer, kan brugeren uden videre læse indholdet, såfremt beskyttelsesniveauet tillader det:

• Office 365
• Microsoft LiveID
• Gmail
• Hotmail
• Yahoo mail.
Brugere der ikke er omfattet af disse mailleverandører, kan læse indholdet ved at modtage en sikkerhedskode i en separat mail – modtageren kan anmode om en engangskode, der sendes til samme mailadresse.

Læsning ved brug af to-faktorsikkerhed
Brugere der ikke umiddelbart kan åbne en beskyttet mail, kan læse indholdet ved at få tilsendt en sikkerhedskode. Dvs. at modtageren kan anmode om en engangskode, der sendes til samme mailadresse.

Modtager har herefter 15 minutter til at anvende denne engangskode.

Hvor kan jeg læse mere om det?
Lollands Bank benytter teknologier fra Microsoft. Hvis du vil vide mere praktisk omkring anvendelsen, kan du læse mere hos Microsoft. Læs mere her.