I Lollands Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes placering. Du har således fuld indflydelse på, hvordan dine midler investeres, og dermed hvordan de forrentes.

Selvom det er dig, der bestemmer, hvor du vil placere dine investeringer, har Lollands Bank en række tilbud om investeringsrådgivning og service, når opsparingen skal placeres. Tilbuddene dækker fra det ene yderpunkt – hvor du beslutter det hele – til det andet yderpunkt, hvor du får en konkret anbefaling fra os om en given transaktion.

Umiddelbart kan man tro, at det blot gælder om at investere efter det højest mulige afkast og f.eks. købe aktier for hele opsparingen. Der er imidlertid det problem, at højt afkast bliver fulgt af høj risiko. Med høj risiko menes i denne sammenhæng, at kursen (værdien) på værdipapirerne kan svinge meget fra år til år. Det er derfor vigtigt at afpasse investeringerne efter personlige forhold, blandt andet efter det tidspunkt, hvor du forventer at skulle bruge pengene (f.eks. pensionstidspunktet), og efter hvor stor risiko, der ønskes på investeringerne.

Der er mange forskellige investeringsalternativer til at have penge stående kontant. Herunder finder du en generel beskrivelse af produkttyper og deres risici:

Aktier (børsnoterede og tegningsretter)
Aktier  (unoterede)
Aktiesparekonto
Investeringsforeningsbeviser
Kapitalforeninger
Månedsopsparing/Investeringskonto Fri
Obligation – ikke komplekse – grøn risikomærkning
Obligation – ikke komplekse – gul risikomærkning
SPAC (Special Purpose Acquisition Company)
Virksomhedsobligationer

Constant leverage certifikat (Bull & Bear-certifikater)