Der er mange forskellige investeringsalternativer til at have penge stående kontant. Herunder finder du en generel beskrivelse af produkttyper og deres risici:

Aktier (børsnoterede og tegningsretter)
Aktier  (unoterede)
Aktiesparekonto
Investeringsforeningsbeviser
Kapitalforeninger
Obligation – ikke komplekse – grøn risikomærkning
Obligation – ikke komplekse – gul risikomærkning
SPAC (Special Purpose Acquisition Company)
Virksomhedsobligationer

Constant leverage certifikat (Bull & Bear-certifikater)