På det konstituerende bestyrelsesmøde den 23. august 2023 blev det besluttet at revisionsudvalget fremadrettet består af:

  • Jakob Mikkelsen (formand)
  • Lars Møller Andersen
  • Michael Pedersen

Bestyrelsen har udpeget Lars Møller Andersen som uafhængigt medlem af revisionsudvalget.

Kommissorium for udvalget – kan læses her.

Møder i 2023:

8. november
Tilstede: Jakob Mikkelsen, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen.

Ved gennemgang af regnskabstal var yderligere tilstede: Annette Jepsen og Allan Aaskov.

Fraværende: Pia Berndt.

9. august
Tilstede: Preben Pedersen, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen.

Ved gennemgang af regnskabstal var yderligere til stede: Annette Jepsen og Allan Aaskov. Pia Berndt deltog ligeledes i gennemgang af regnskabstal, samt i punktet relateret til hvidvask.

Fraværende: Ingen

3. maj (afholdt virtuelt)
Tilstede: Preben Pedersen, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen.

Ved regnskabsgennemgang og drøftelse af samarbejdet med revisor var yderligere tilstede: Allan Aaskov, Annette Jepsen og Pia Berndt.

Ekstern revision (Martin Heiredal og Kenneth Skov Hansen) var til stede under hele mødet.

Fraværende: Ingen

7. marts (afviklet virtuelt)
Tilstede: Preben Pedersen, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen.

Fraværende: Ingen

22. februar (afviklet fysisk)
Tilstede: Preben Pedersen, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen.

Eksternrevision (Martin Heiredal og Kenneth Skov Hansen), Pia Berndt, Annette Jepsen og Allan Aaskov var tilstede ved gennemgang af protokollat og årsrapport.

Fraværende: Ingen

Møder i 2022:
9. november
Tilstede: Preben Pedersen, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen, Pia Berndt.

Ved gennemgang af regnskabstal var yderligere tilstede: Annette Jepsen og Allan Aaskov.

Ved opfølgning på påbud fra Finanstilsynet deltog Allan Aaskov.

10. august (afviklet via Teams)
Tilstede: Preben Pedersen, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen, Pia Berndt.

Ved gennemgang af regnskabstal var yderligere tilstede: Annette Jepsen og Allan Aaskov.

Fraværende: Ingen

4. maj (afviklet fysisk og med deltagelse på Teams)
Tilstede: Preben Pedersen, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen, Pia Berndt.

Ved gennemgang af regnskabstal var yderligere tilstede: Annette Jepsen og Allan Aaskov.

Ved gennemgang af kontrolrapport og hvidvaskrapport deltog Allan Aaskov.

Fraværende: Ingen

22. februar (afviklet fysisk og med deltagelse på Teams)
Tilstede: Preben Pedersen, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen. Eksternrevision (Martin Heiredal og Kenneth Skov Hansen) var tilstede under hele mødet.

Ved gennemgang af årsrapport var yderligere tilstede: Annette Jepsen og Allan Aaskov.

Fraværende: Ingen

Møder i 2021:
16. december
Tilstede: Lars Møller Andersen samt Anne Tønsberg og Martin Heiredal fra EY.

Fraværende: Ingen

8. december
Tilstede: Preben Pedersen, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen, Pia Berndt. Allan Aaskov var tilstede under hele mødet.

Ved gennemgang af regnskabsdelen var yderligere tilstede: Annette Jepsen

Fraværende: Ingen

10. november
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Jeanne Kruse, Kim Pajor, Thomas Søndergaard, Jack Gram Clausen. Allan Aaskov og Annette Jepsen var tilstede under hele mødet.

Fraværende: Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Pia Berndt

11. august
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard, Jack Gram Clausen, Pia Berndt. Allan Aaskov var tilstede under hele mødet.

Fraværende: Ingen

12. maj
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard, Jack Gram Clausen, Pia Berndt. Allan Aaskov var tilstede under hele mødet.

Ved gennemgang af regnskabsrapport var yderligere tilstede: Annette Jepsen

Fraværende: Ingen

11. februar (afviklet som Skype-møde)
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen, Jack Gram Clausen. Eksternrevision (Thomas H. Pedersen og Anne Tønsberg), Pia Berndt og Allan Aaskov var tilstede under hele mødet.

Ved gennemgang af regnskabsrapport og revisionsprotokol var yderligere tilstede: Annette Jepsen

Fraværende: Ingen

Møder i 2020:
18. november
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard, Jack Gram Clausen, Pia Berndt. Allan Aaskov var tilstede under hele mødet.

Fraværende: Ingen

12. august
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard, Jack Gram Clausen, Pia Berndt. Allan Aaskov var tilstede under hele mødet.

Fraværende: Ingen

27. maj
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Thomas Søndergaard, Jack Gram Clausen. Bankens compliance- og risikoansvarlige Pia Berndt var tilstede under hele mødet og vil fremadrettet deltage i revisionsudvalgsmøderne.

Ved gennemgang af regnskabsrapport var yderligere tilstede: Allan Aaskov, Annette Jepsen

Fraværende: Ingen

12. februar
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen, Jack Gram Clausen

Ved gennemgang af revisionsprotokol var yderligere tilstede: Thomas Hjortkær Pedersen, Anne Tønsberg
Ved gennemgang af regnskabsrapport og revisionsprotokol var yderligere tilstede: Anders F. Møller, Allan Aaskov, Anette Jepsen

Fraværende: Ingen

Møder i 2019:
15. maj
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen, Kim Pajor, Lars Møller Andersen, Jack Gram Clausen.
Anders F. Møller var tilstede under hele mødet

6. februar
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen, Kim Pajor, Jack Gram Clausen

Fraværende: Ingen

16. januar
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen, Kim Pajor, Jack Gram Clausen og Anders F. Møller.

Fraværende: Ingen

Møder i 2018:
13. november
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen, Kim Pajor, Jack Gram Clausen.

Fraværende: Ingen

15. august
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen, Kim Pajor, Jack Gram Clausen. Anders F. Møller deltog i mødet vedr.  punkterne regnskab og hvidvask

Fraværende: Knud Rasmussen

2. maj
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen, Kim Pajor, Jack Gram Clausen. Anders F. Møller deltog i møde vedr. regnskab

Fraværende: Ingen

30. januar
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen, Kim Pajor, Jack Gram Clausen.  Anders F. Møller  og Anders H. Larsen deltog i møde vedr. regnskab, Jens Ringbæk deltog under gennemgang af revisionsprotokol

Fraværende: Knud Rasmussen

10. januar
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen,  Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen, Kim Pajor, Jack Gram Clausen.  Anders F. Møller deltog i mødet vedr. punkterne regnskab og Hvidvask

Fraværende: Ingen

Møder i 2017:
7. november

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Kim Pajor, Ulla Nielsen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen.

Fraværende: Ingen

16. august
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen. Anders F. Møller var tilstede under punkterne: Hvidvask og regnskab

Fraværende: Knud Rasmussen

3. maj
Tilstede: Preben Pedersen. Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Petersen, Jack Clausen. Anders F. Møller var tilstede under gennemgang af punktet vedr. kvartalsrapporten.

Fraværende: Ingen

8. februar
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Petersen, Jack Clausen. Anders F. Møller var tilstede under gennemgang af punktet vedr. årsrapporten.

Fraværende: Ingen

Møder i 2016:
7. december
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Petersen, Jack Clausen. Anders F. Møller var tilstede under gennemgang af punktet vedr. Compliance og Hvidvask.

Fraværende: Ingen

31. august
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Michael Petersen, Jack Clausen. Anders F. Møller var tilsted under gennemgang af punktet Halvårsregnskab.

Fraværende: Ingen

4. maj
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Ulla Nielsen, Jack Gram Clausen.
Fraværende: Ingen

10. februar
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Søren Bursche, Jack Gram Clausen.
Anders F. Møller var tilstede under hele mødet.
Fraværende: Michael Pedersen

Møder i 2015:
5. august
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Søren Bursche, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen.
Anders F. Møller var tilstede under gennemgang af punkt 1 og 2 på dagsordenen.
Fraværende: Ingen

4. februar
Tilstede: Preben Pedersen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Søren Bursche, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen, Anders F. Møller.
Fraværende: Knud Rasmussen

27. maj
Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen, Irene Jensen, Søren Bursche, Michael Pedersen, Jack Gram Clausen.
Fraværende: Ingen

Møder i 2014:
26. marts
Tilstede: Preben Pedersen, Morten Lynge Andersen, Michael Pedersen, Irene Jensen, Søren Bursche og Svend Aage Sørensen.
Fraværende: Knud Rasmussen og Jakob Mikkelsen.

6. august
Tilstede: Preben Pedersen, Morten Lynge Andersen, Michael Pedersen, Irene Jensen, Søren Bursche og Svend Aage Sørensen.
Fraværende: Knud Rasmussen og Jakob Mikkelsen.

3. december
Tilstede: Preben Pedersen, Morten Lynge Andersen, Michael Pedersen, Irene Jensen, Søren Bursche, Knud Rasmussen, Jakob Mikkelsen.og Svend Aage Sørensen.
Fraværende: Ingen