Lollands Banks politik for samfundsansvar:

Lollands Bank har gennem sit mangeårige virke som lokalt pengeinstitut altid været bevidst om bankens samfundsmæssige ansvar.

Banken ser det som en helt naturlig del af sit forretningsgrundlag, at være med til at understøtte lokalområdets udvikling.

Banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, hvor der bevidst arbejdes på at skabe de bedste resultater for såvel aktionærer, kunder, medarbejdere og lokalsamfundet samt det omgivne miljø.