Offentliggjort den

Banken har i dag offentliggjort årsrapporten for 2023. Årsrapporten fortæller en historie om den lokale bank som aldrig i bankens 117-årige virke, har haft medvind på stort set alle parametre i det omfang, som det ses i 2023. Derfor viser årsrapporten, at bankens resultat før skat øges med 70 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, og udviser i alt 142,7 mio. kr. Det flotte resultat medfører, at bankens bestyrelse til den kommende generalforsamling indstiller, at der udbetales 16,2 mio. kr. svarende til et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie. Herved opnår bankens aktionærer en udbytteprocent på 75.

Kerneforretningen og dermed bankens motor resulterer i en basisindtjening på 110,9 mio. kr. mod sidste års tilsvarende 62 mio. kr. Stigende renteindtægter af såvel udlån til bankens kunder som overskudslikviditet anbragt i obligationer og i Nationalbanken er den primære årsag til den øgede basisindtjening.

Også bankens kunder klarer sig fint rent økonomisk, trods de til tider dystre udsigter for danskernes økonomi kombineret med den geopolitiske uro. Den gode vækst på bankens geografiske hjemmebane, hvor der sker mange nye tiltag i form af offentlige og private investeringer – også i nye arbejdspladser, tilfører vores område en høj beskæftigelse og medfører samtidig, at banken kan tilbageføre tidligere foretagne nedskrivninger for samlet set 1,8 mio. kr.

Bankens samlede udlån øges i løbet af 2023 med 210 mio.kr. hvorimod garantistillelser falder med 198 mio. kr. Bankens seneste satsning på et nyt billån til el-biler er kommet godt fra start, og der er allerede stor interesse for dette udlånsprodukt blandt bankens kunder. Omvendt medfører den stigende obligationsrente at konvertering af realkreditlån er på et lavt niveau sammenholdt med 2022 og dermed, at de samlede garantistillelser er faldet. Også danskernes samlede øgede opsparing afspejles i bankens indlån, der samlet set er øget med næsten 120 mio. kr.

For 2024 forventer Lollands Bank et resultat før skat i niveau 80-100 mio.kr. og en basisindtjening i niveauet 75-95 mio.kr. Basisindtjeningen reduceres sammenholdt med 2023 som følge af færdiggørelsen af ombygningen af bankens hovedsæde i Nakskov og en forventning om, at markedsrenterne ikke vil kunne holde samme niveau som i 2023. Dette forventes at påvirke bankens indtjening på overskudslikviditeten i nedadgående retning i det kommende regnskabsår.

“Kapitalprocenten udgør nu 28,0 % og med en kapitaloverdækning på 8,3 % er rammen for et fornuftigt kapitalgrundlag tilstede,” udtaler bankdirektør Allan Aaskov.

Det er samtidig glædeligt, fortsat at kunne berette om tilgang af nye kunder i vores markedsområde dækkende Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, afslutter Allan Aaskov.

Årsrapporten kan læses her.