I 2021 blev et nyt og fælles bæredygtigheds-regelsæt, der kategoriserede investeringsforeninger introduceret. Der var tale om nye EU-regler – den såkaldte disclosure-forordning – der skulle gøre det nemmere at investere sine penge bæredygtigt. Der arbejdes med 3 forskellige kategorier. Lollands Bank har valgt, at de investeringsprodukter som Lollands Bank tilbyder, overholder nedenstående:

Øvrige fonde (artikel 6-fonde)
Fonde (og andre investeringsprodukter), der ikke falder under kategorierne fonde med et bæredygtigt investeringsmål og ESG-fonde, bliver betegnet artikel 6-fonde jf. EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Her er der intet særligt fokus på bæredygtighed eller ESG-forhold i fondenes investeringer. Vores samarbejdspartnere: BankInvest, Sparinvest, Lokal PuljeInvest, ValueInvest, Sydinvest og MajInvest integrerer dog altid bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen.

ESG-fonde (artikel 8-fonde)
I Lollands Bank bruger vi begrebet ESG-fonde om såkaldte artikel 8-fonde, jf. EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor. Det er fonde (og andre investeringsprodukter), der fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis – også betegnet ESG for de engelske ord environmental, social and governance.

Denne type af fonde kan for eksempel fremme ESG-forhold via screening, restriktioner, investeringsanalyse og aktivt ejerskab, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. Fondene integrerer ESG ved systematisk at identificere og adressere bæredygtighedsfaktorer i investeringsprocessen. ESG-fondene har ikke samme grad af fokus på bæredygtighed som artikel 9-fonde, men de kan stadig bidrage til at fremme en positiv udvikling i samfundet.

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål (artikel 9-fonde)
I Lollands Bank bruger vi begrebet fonde med et bæredygtigt investeringsmål om såkaldte artikel 9-fonde, jf. EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor, og det er fonde med en høj grad af fokus på bæredygtighed.

Artikel 9-betegnelsen er forbeholdt fonde (og andre investeringsprodukter), der investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til miljømæssige mål som for eksempel vedvarende energi, biodiversitet og reduktion af CO2, sociale mål som for eksempel gode arbejdsforhold eller social integration eller en kombination som for eksempel et bredt fokus på at understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Derudover må disse fonde ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtige mål. Artikel 9 er derfor et godt pejlemærke for dig, hvis du vil investere med en høj grad af fokus på bæredygtighed