Offentliggjort den

Med virkning fra den 19. september 2022 fjerner Lollands Bank den negative indlånsrente for alle kunder og med virkning fra den 19. oktober 2022 hæver vi udlånsrenten for alle privat- og erhvervskunder. Udlånsrenten stiger samlet set med 1,25%-point som følge af de 2 rentestigninger fra Nationalbanken den 21. juli og senest den 8. september på henholdsvis 0,50%-point og 0,75%-point.

Ligeledes pr. 19. oktober hæves indlånsrentesatsen på særlige indlån, LB Plus og vores Jackpotkonto.

Ændringerne for privatkunder kan ses herunder:
Indlån pr. 19. september 2022:

  • Indlånsrentesatsen ændres fra -0,20% p.a. til 0% p.a.

Indlån pr. 19. oktober 2022:

  • På særlige indlån ændres rentesatsen til 0,4% p.a.
  • Renten på en Jackpotkonto ændres til 0,4% p.a. for indestående op til 25.000 kr., mens indlån over 25.000 kr. ændres til 0,6% p.a.
  • Renten på en LB Plus ændres til 0,4% p.a. for indestående op til 100.000 kr., mens indlån over 100.000 kr. ændres til 0,6% p.a.

Udlån pr. 19. oktober 2022:

  • Udlånsrentesatsen på alle udlån hæves med 1,25%-point.

Ændringer for erhvervskunder kan ses herunder:
Indlån pr. 19. september 2022:

  • Indlånsrentesatsen ændres fra -0,45% p.a. til 0% p.a.

Udlån pr. 19. oktober 2022:

  • Udlånsrentesatsen på alle udlån hæves med 1,25%-point.

Renteændringerne sker af forretningsmæssige grunde og med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold. Ændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser, som kan ses på Lollands Banks hjemmeside.