Offentliggjort den

Med virkning fra den 15. marts 2023 hæver vi udlånsrenten for alle privat- og erhvervskunder. Udlånsrenten stiger samlet set med 1,10%-point som følge af 3 rentestigninger fra Nationalbanken den 27. oktober 22, den 15. december 22 og senest den 2. februar 23 på henholdsvis 0,60 procentpoint, 0,50 procentpoint og 0,35 procentpoint.

Ligeledes pr. 15. marts 2023 hæves indlånsrentesatsen på særlige indlån, LB Plus og vores Jackpotkonto.

Ændringerne kan ses herunder:

Indlån pr. 15. marts 2023:

– På særlige indlån ændres rentesatsen til 0,75% p.a.

– Renten på en Jackpotkonto ændres til 0,5% p.a. for indestående op til 25.000 kr., mens indlån over 25.000 kr. ændres til 1,0% p.a.

– Renten på en LB Plus ændres til 0,5% p.a. for indestående op til 100.000 kr., mens indlån over 100.000 kr. ændres til 1,0% p.a.

Udlån pr. 15. marts 2023:

– Udlånsrentesatsen på alle udlån hæves med 1,10%-point.

Renteændringerne sker af forretningsmæssige grunde og med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold. Ændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser, som kan ses på Lollands Banks hjemmeside.