Nye brugerregler for Mastercard Kredit og Mastercard Debit pr. 1. december 2019

Hvis du har et Mastercard Kredit eller Mastercard Debit får du pr. 1. december 2019 nye kortbestemmelser. Det sker på baggrund af nye krav fra EU til dokumentation af, at det er dig som kortholder, der har fortaget et køb med dit kort. Den bedst kendte sikkerhedsforanstaltning på korttransaktioner ved handel i fysiske butikker er […]

Læs mere

Pas på dine personlige oplysninger!!!

Vi er blevet kontaktet af flere kunder, der er blevet ringet op af en person, der udgiver sig for at være ”Anders, som er sikkerhedsmand” i Lollands Bank. Besvar ALDRIG telefonopkald, sms eller e-mails, der beder om NemID, betalingskortsoplysninger, sms-koder eller andre personlige oplysninger. Banken ringer ALDRIG for at udbedre sikkerheden på netbank eller betalingskort.

Læs mere

Ændring i bankens bestyrelse

Lollands Bank afviklede den 28. august 2019 ordinært repræsentantskabsmøde hvor der var valg til bankens bestyrelse. Bestyrelsens næstformand direktør Knud Rasmussen Vordingborg der var på valg havde forud for repræsentantskabsmødet oplyst, at han ikke ønskede genvalg, idet han ikke længere var fuldt erhvervsaktiv. Knud Rasmussen blev indvalgt i Vordingborg Banks bestyrelse i 2008 og var således […]

Læs mere

Varsling af rente- og prisændringer

Af forretningsmæssige grunde: Nedsætter banken med virkning fra den 1. oktober 2019 alle indlånsrentesatser til 0,00 % p.a. Indlånsrentesatsen på Jackpotkonto, Ungkonto og det første beløbsinterval på Aktionærkonto – fri forbliver uændret. De nye rentesatser kan ses her. Reguleres prisen for udvalgte nuværende serviceydelser med virkning fra den 1. oktober 2019. Herudover varsles med virkning fra den […]

Læs mere

Nye ansigter i Lollands Bank

Vi har ansat 2 finanstrainees og 1 finanselev. Ida Lindis Pedersen er ansat som finanstrainee i vores filial i Vordingborg. Ida har i juni måned afsluttet finansøkonomuddannelsen. Ida er bosat i Næstved. Amalie Stav Hansen er ligeledes startet som finanstrainee og har også afsluttet finansøkonom-uddannelsen i juni måned. Amalie er startet i vores filial i […]

Læs mere

Ny direktør i Lollands Bank

Banken har med virkning fra den 1. januar 2020 ansat Allan Aaskov, 52 år som ny bankdirektør. Allan Aaskov afløser bankens nuværende bankdirektør Anders F. Møller der stopper i banken den 1. april 2020 efter 40 års ansættelse, heraf de senest 12 år som bankens direktør. Allan Aaskov kommer senest fra en stilling som områdedirektør […]

Læs mere

0,5% fast rente i 30 år

Renten er dykket igen, og vi har nu danmarkshistoriens laveste rente på et 30-årigt fastforrentet realkreditlån. Mange boligejere kan få glæde af at tale med deres rådgiver om muligheden for at få en lavere rente på sit fastforrentede lån. Renterne er nemlig fortsat med at falde i løbet af sommeren, og det 30-årige fastforrentede lån […]

Læs mere

22 % af de unge, har ikke styr på forsikringerne

22 % af unge i alderen 16-30 år føler ikke, de har styr på deres forsikring, eller hvordan de er dækket. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Privatsikring. Se her, hvorfor det kan betale sig at have den rigtige dækning, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis du som ung ikke […]

Læs mere