Offentliggjort den

I periodemeddelelsen fremgår det, at bankens aktiviteter samlet set viser en basisindtjening, som er øget med 9,8 % i forhold til samme periode sidste år, og udviser en indtjening på 45,3 mio. kr. Trods øgede udgifter til IT og personale er det lykkedes at skabe et solidt indtjeningsgrundlag i form af renter og gebyrer. Ledelsen i banken er godt tilfredse med udviklingen i basisindtjeningen

“COVID-19 pandemien og forsyningskrisen afledt af Ukraine krisen har fortsat ikke resulteret i tab på bankens kunders udlån og garantier. Vores kunder klarer sig uden væsentlige udfordringer, og vi kan fortsat tilbageføre tidligere foretagne nedskrivninger, også i det seneste kvartal,” fortæller bankdirektør Allan Aaskov. Alligevel vælger vi i banken at afsætte yderligere 5 mio. kr. i nedskrivninger som et ledelsesmæssigt skøn i det seneste kvartal. Det ledelsesmæssige skøn afsættes for at imødegå de økonomiske konsekvenser for bankens kunder, afledt af de leveringsudfordringer og prisstigninger, der er set i kølvandet på invasionen af Ukraine, men som endnu ikke påvirker den daglige økonomi blandt bankens kunder.

Bankens beholdning af obligationer og aktier i det usikre rentemarked udviser en negativ kursregulering på 24,1 mio. kr., idet renten på obligationer er steget markant det seneste år. Samtidig skaber usikkerhed omkring inflation faldende aktiekurser. Kursreguleringerne afviger markant i forhold til samme periode sidste år, hvor der var et positivt resultat på 13,2 mio. kr.

I de første 9 måneder af 2022 udgør resultatet før skat 42,4 mio. kr. De negative kursreguleringer er hovedårsagen til, at bankens resultatet før skat er faldet med 25,4 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år.

Allan Aaskov glæder sig over, at bankens udlån er øget med 5,1 % gennem det seneste år på trods af den økonomiske situation. Dette viser, at der fortsat er en god aktivitet blandt bankens kunder.

Kapitalprocenten udgør nu 23,1% og med en kapitaloverdækning på 6,0 % har banken dermed et fornuftigt kapitalgrundlag.

Ledelsen i Lollands Bank fastholder forventningerne til årets resultat før skat i niveauet 50-55 mio. kr.

Hele periodemeddelelsen kan ses her.