Offentliggjort den

Ledelsen i Lollands Bank ser meget tilfredse tilbage på endnu et kvartal med en god udvikling i det samlede forretningsomfang – drevet af en god vækst i udlån til bankens kunder.

Tidligere i dag har Lollands Bank offentliggjort periodemeddelelsen for 1. kvartal af 2024. Periodemeddelelsen viser, at bankens resultat før skat er marginalt mindre end ved udgangen af 1. kvartal 2023. Resultatet før skat udgør 33,8 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2024, mod 34,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Kerneforretningen og dermed bankens motor viser en basisindtjening på 21,4 mio. kr. mod sidste års tilsvarende 26,2 mio. kr. At basisindtjeningen ikke når helt samme højde som i første kvartal af 2023 kan alene henføres til udgifter i forbindelse med renovering af bankens hovedsæde i Nakskov. Bankens basisindtjening følger de budgetterede forventninger.

Også bankens kunder klarer sig fint rent økonomisk, trods de til tider dystre udsigter for danskernes økonomi. Den gode vækst på bankens geografiske hjemmebane, hvor der sker mange nye tiltag i form af offentlige og private investeringer – også i nye arbejdspladser, tilfører vores område en høj beskæftigelse hvilket også ses på bankens nedskrivningspost der er beskeden.

Bankens samlede udlån øges i løbet af de seneste 12 måneder med 314 mio. kr. hvorimod garantistillelser falder med 210 mio. kr. Bortfald af garantistillelser vedrørende realkreditlån overfor bankens privatkunder er den primære årsag til et lavere omfang af garantier.

Banken fortsætter i første kvartal af 2024 rejsen frem imod en mere bæredygtig hverdag helt i overensstemmelse med bankens strategi og områdets indbyggere kan nu møde to el-biler i nærområdet iklædt vores logo, ligesom der er etableret el-ladestandere i såvel Vordingborg som Nakskov.

For 2024 forventes fortsat en basisindtjening i niveauet 75 -95 mio. kr. som tidligere udmeldt.

Kapitalprocenten udgør nu 27,3 % og med en kapitaloverdækning på 7,6 % er rammen for et tilfredsstillende kapitalgrundlag tilstede.

Det er samtidig glædeligt, fortsat at kunne berette om tilgang af nye kunder i vores markedsområde dækkende Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland.

Læs hele periodemeddelelsen her.