Offentliggjort den

Banken har i dag har offentliggjort periodemeddelelsen for første kvartal af 2022. Periodemeddelelsen udviser et resultat før skat, som er øget med 7,4 % i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før skat kan opgøres til 20,7 mio. kr. En fastholdelse af basisindtjeningen samt tilbageførsler på nedskrivninger på udlån og garantier, er årsagen til det flotte resultat.

“I banken er der fortsat en god aktivitet omkring boligfinansiering. Der er fortsat gang i hushandler i bankens område, og samtidig vælger flere af bankens kunder at opkonvertere deres realkreditlån” udtaler bankdirektør Allan Aaskov.

“COVID-19 pandemien har fortsat ikke resulteret i tab på bankens kunders udlån og garantier. Vores kunder klarer, som i de seneste år, sig uden væsentlige udfordringer, og vi kan tilbageføre tidligere foretagne nedskrivninger i dette kvartal. Ej heller invasionen af Ukraine kan mærkes på kundernes økonomi” fortæller Allan Aaskov og fortsætter “alligevel fastholder vi de tidligere 18 mio. kr. i de COVID-19 ledelsesmæssige skøn. Derudover vælger vi i ledelsen at afsætte 3 mio. kr. i nedskrivninger som et ledelsesmæssigt skøn. Det ledelsesmæssige skøn afsættes for at imødegå de økonomiske konsekvenser for bankens kunder, afledt af leveringsudfordringer og prisstigninger, der vil kunne opstå i kølvandet på invasionen af Ukraine”.

Allan Aaskov glæder sig endvidere over, at bankens udlån er øget med 73 mio. kr. gennem det seneste år. Det er godt at se, at det udlånsfald som blev konstateret i løbet af 2020, nu er bremset og erstattet af stigende udlån igennem en længere periode. Samtidig ses der nu en opmærksomhed på bankens leasingprodukt, som blev introduceret overfor erhvervskunderne i 2021. Et produkt som bankens ledelse forventer vil få yderligere opmærksomhed de kommende år, som et godt alternativ til den eksisterende finansiering af driftsmateriel.

Kapitalprocenten udgør nu 22,8% og en med kapitaloverdækning på 6,7 % har banken dermed et solidt kapitalgrundlag.

Læs periodemeddelelsen her.