Offentliggjort den

I forbindelse med overgangen fra NemID til MitID har Lollands Bank fulgt den plan, der har været aftalt med Finanstilsynet og Finans Danmark. Overgangen til MitID skulle være gennemført den 30. juni 2022.

Med MitID styrkes sikkerheden og Lollands Bank har arbejdet dedikeret på at flytte alle kunder fra NemID til MitID inden 30. juni 2022. Det skyldes, at NemID-nøglekortet ikke er beskyttet mod kopiering eller fotografering, hvilket er et krav.

Partnerskabet bag MitID, Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen, har besluttet, at slutdatoen for hvornår alle skal have fået MitID rykkes til den 31. oktober 2022. Denne beslutning bunder i det øgede pres på borgerservice, som har gjort det vanskeligt at få alle på MitID inden den 30. juni 2022.

Udrulningen af MitID vil fortsat foregå i et højt tempo med et mål om, at flest mulige brugere er flyttet pr. 30. juni 2022. De ekstra måneder herefter har først og fremmest til formål at sikre, at man ude i landets kommuner kan imødekomme alle dem, der har brug for hjælp i Borgerservice til at få MitID. Lollands Bank opfordrer derfor alle kunder, der endnu ikke har fået MitID, til at logge på net-eller mobilbanken. Her bliver man guidet til, hvordan man får MitID nemt og sikkert.

Lollands Bank arbejder kontinuerligt på sikkerheden i betalingsløsningerne, herunder i overensstemmelse med kravene i lov om betalinger, som ligger til grund for Finanstilsynets påbud. Lollands Bank opfodrer derfor til, at man bruger NemID nøgleapp i stedet for NemID nøglekort, såfremt man endnu ikke har fået MitID, fordi man afventer tid på Borgerservice.