Offentliggjort den

I halvårsrapporten fremgår det, at bankens aktiviteter samlet set viser en basisindtjening som er øget med 8,3 % i forhold til samme periode sidste år, og udviser en indtjening på 30,4 mio. kr. Bankens beholdning af obligationer og aktier i det usikre rentemarked udviser en negativ kursregulering på 17,6 mio. kr. Kursreguleringerne afviger markant i forhold til samme periode sidste års positive 9,6 mio. kr. Resultatet før skat udgør 28,8 mio. kr.

“COVID-19 pandemien har fortsat ikke resulteret i tab på bankens kunders udlån og garantier. Vores kunder klarer sig uden væsentlige udfordringer, og vi kan tilbageføre tidligere foretagne nedskrivninger i dette halvår. Ej heller invasionen af Ukraine kan mærkes på kundernes økonomi,” fortæller bankdirektør Allan Aaskov. Alligevel vælger vi i banken at afsætte yderligere 10 mio. kr. i nedskrivninger som et ledelsesmæssigt skøn. Det ledelsesmæssige skøn afsættes for at imødegå de økonomiske konsekvenser for bankens kunder, afledt af de leveringsudfordringer og prisstigninger, der er set i kølvandet på invasionen af Ukraine, men som endnu ikke påvirker den daglige økonomi blandt bankens kunder.

Samtidig fastholder vi 18 mio. kr. i COVID-19 ledelsesmæssige skøn, som bankens ledelse valgte at polstre sig med under pandemien.

Allan Aaskov glæder sig over, at bankens udlån er øget med 8,8 % gennem det seneste år. Udlånsfaldet som blev konstateret i løbet af 2020, er nu bremset og erstattet af et stigende udlån igennem en længere periode. Også garantistillelser øges med 16,5 % gennem det seneste år, hvilket viser, at der er en øget aktivitet blandt bankens kunder.

“I banken er der stadig en god aktivitet omkring boligfinansiering,” udtaler bankdirektør Allan Aaskov. Der er fortsat, omend i et mindre omfang, gang i hushandler i bankens område, og samtidig vælger en lang række af bankens kunder at konvertere realkreditlån grundet det stigende renteniveau.

Lollands Bank har valgt at følge Nationalbankens seneste renteforhøjelse overfor bankens kunder. Selvom der har været negativ rente i de seneste 10 år, valgte bankens først for to år siden at indføre negativ rente overfor bankens privatkunder, selvom banken i mange år har betalt rente for indeståender i Nationalbanken. “Det er den første rentestigning i mange år og måske et farvel til negative indlånsrenter. Vi vil fortsat følge Nationalbankens udmeldinger,” fortæller Allan Aaskov.

Kapitalprocenten udgør nu 22,7% og en med kapitaloverdækning på 6,6 % har banken dermed et solidt kapitalgrundlag.

Hele halvårsrapporten kan ses her.