De gode resultater fortsætter

Året 2017 starter helt som året 2016 sluttede, hvilket betyder fortsat gode resultater. Banken
er således kommet rigtigt godt fra start i det nye regnskabsår 2017, hvor resultatet før
og efter skat for 1. kvartal 2017 blev på henholdsvis 25,6 mio. kr. og 20,1 mio. kr. mod
henholdsvis 17,9 mio. kr. og 14,3 mio. kr. for samme periode året før.

Egenkapitalens forrentning før skat omregnet til helår udgør for 1. kvartal 2017 23,9 procent
mod 19,2 procent for samme periode året før. Egenkapitalens forrentning er på et højt
niveau, som forventes at være blandt de bedste i sektoren.

Bankens bestyrelse er meget tilfreds med resultatet, som er positivt påvirket af kursreguleringer
på +10,0 mio. kr. samt en netto tilbageførsel af nedskrivninger på +0,8 mio. kr. For
samme periode året før var kursreguleringen på +1,9 mio. kr. og tilbageførslen af nedskrivninger
netto udgjorde +0,8 mio. kr.

Basisindtjeningen, som er resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og skat er faldet
beskedent med 0,5 mio. kr. – fra 15,2 mio. kr. i 1. kvartal 2016 til 14,7 mio. kr. i 2017, hvilket
er i overensstemmelse med forventningerne til 2017, hvor der for hele året 2017 forventes
en basisindtjening i niveauet ca. 60 mio. kr. Et mindre fald i basisindtjeningen skyldes
især stigning i it-omkostningerne.

Banken har i kvartalet oplevet en pæn positiv interesse fra såvel aktionærer som kunder.
Især på kundesiden er der stor tilfredshed med, at bestræbelserne på at øge kundeunderlaget
og forretningsomfanget udvikler sig positivt. Udlån er således øget med 75 mio. kr. i
1. kvartal 2017, hvilket er en stigning på 5 procent i forhold til ultimo 2016.
Banken har en meget stor likviditetsbuffer og vil gerne medvirke til, at der kommer endnu
mere vækst og fremgang i sit markedsområde, der omfatter Lolland Falster, Møn og Sydsjælland.

Eventuelle kommentarer og henvendelser til denne pressemeddelelse kan rettes til bankdirektør
Anders F. Møller.
Offentliggørelse af halvårsrapporten for 2017 finder sted den 23. august 2017.

» Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017