Bedste halvårsregnskab nogensinde!

I al beskedenhed er det igen lykkedes banken at ”sprænge rammerne” for tidligere års regnskabsresultater. Denne gang er det halvårsregnskabet, som er bankens hidtil bedste halvårsresultat.

Resultatet før skat udgør for 1. halvår 2017 48,1 mio. kr. mod et ellers flot resultat for samme periode året før på 37,0 mio. kr. Efter skat blev resultatet på 38,0 mio. kr. mod 29,1 mio. kr. året før.

Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 22,1% p.a. mod 19,6% p.a. for samme periode året før.

Måles der på egenkapitalens forrentning forventes bankens halvårsresultat, at blive blandt de bedste halvårsresultater i banksektoren.

Banken øger primært resultatet på baggrund af faldende nedskrivninger på udlån og større kursgevinster på fondsbeholdningen. Nedskrivningerne blev 1,0 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. for samme periode året før. Kursgevinsterne blev 18,1 mio. kr. mod 10,9 mio. kr. for samme periode året før.

Basisindtjeningen, som er resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og skat, er forbedret med 0,3 mio. kr. Stigende forretningsomfang med kunder har ført til øgede indtægter, men banken har også haft udefrakommende stigende it-omkostninger til bankernes fællesejede datacentral i Roskilde.

Banken fastholder forventningen om en basisindtjening for hele året 2017 i niveauet ca. 60 mio. kr., hvortil kommer kursreguleringer på fondsbeholdningen, samt regulering for nedskrivninger på kunder.

» Halvårsrapport for 1. halvår 2017