Hvad er en aldersopsparing?
En aldersopsparing er en pensionsopsparing, som er kendetegnet ved at der ikke er fradrag for indskud og heller ingen beskatning ved udbetaling. Med en aldersopsparing kan du sikre dig et større økonomisk råderum ved siden af din almindelige pension den dag, det er tid til at træde tilbage fra arbejdsmarkedet.

En aldersopsparing kan oprettes frem til 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder og udbetalingen af din aldersopsparing påvirker ikke det beløb, du modtager i folkepension.

Fakta om aldersopsparing
• Du kan i 2024 højst indbetale 9.100 kr., hvis du har mere end 7 år til folkepensionsalderen, og 58.900 kr., hvis du har mindre end 7 år til pensionsalderen
• Afkastet på din aldersopsparing bliver pt. beskattet med 15,3 % årligt.

Du skal være opmærksom på, at hvis du indskyder på din aldersopsparing via dit arbejde og du også indskyder hos os, så det samlede indskud overstiger grundbeløbet, så vil du skulle betale en afgift på 20 % af indbetalingen. Hvis du har mindre end 7 år til folkepensionsalderen og har fået udbetaling fra løbende pensioner indenfor 10 år før folkepensionsalderen, så vil du skulle betale en afgift på 40 % af indbetalingen.

Det er derfor vigtigt at holde øje med sine indbetalinger på en aldersopsparing, så du undgår at skulle betale en strafafgift af din indbetaling.

Ring til os på 5492 1133 eller kontakt din rådgiver, hvis du vil vide mere om en aldersopsparing.