Offentliggjort den

Banken fortsætter den gode linje og leverer endnu et meget flot årsregnskab, som indfrier de forventninger, der har været til indtjeningen i året 2018.

Regnskabsresultat blev på 78,8 mio. kr. før skat og 67,4 mio. kr. efter skat. Året før blev de tilsvarende tal henholdsvis 74,1 mio. kr. og 61,3 mio. kr. Resultatet efter skat blev forbedret med 6,1 mio. kr.

Af det samlede resultat før skat på 78,8 mio. kr. udgør kursreguleringer på obligationer og aktier en gevinst på 18,1 mio. kr. Nedskrivninger på kunder blev også et positivt beløb, da der netto kunne tilbageføres nedskrivninger på kunder svarende til 3,8 mio. kr.

På baggrund af det flotte regnskabsresultat foreslår bestyrelsen på den kommende generalforsamling, at udbytte til aktionærerne fordobles i forhold til året før. Der foreslås en udbyttebetaling på 50 procent, svarende til et udbytte på 10 kr. pr. aktie, som er en 20 kr. aktie. I alt vil det udbetalte udbytte udgøre 10,8 mio. kr.

Forrentningen af egenkapitalen på 16,4 procent før skat vurderes at være i den absolutte top, når der skal sammenlignes med andre pengeinstitutter. Året før var egenkapitalforrentningen på 16,5 procent før skat.

Tilgangen af nye kunder stiger fortsat og banken har i 2018 fået 1.867 kunder. Ved udgangen af 2018 har banken ca. 29.000 kunder og ca. 9.000 aktionærer.

Banken fortsætter sin vækststrategi og vil sætte fokus på vækst i hele sit markedsområde omfattende Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland. Markedsføringen, som fortsat vil ske under sloganet ”Det er vores område”, vil blive understøttet af investeringer i personaletilgang og uddannelse af medarbejdere, ”så vi glæder os til at byde rigtigt mange nye kunder velkommen i banken i 2019” udtaler bankdirektør Anders F. Møller.

Banken afholder sin ordinære generalforsamling den 26. marts 2019 kl. 18.00 i DGI Huset, Solbakkevej 42-56 i Vordingborg.

Hele årsrapporten kan læses her.