Børnebørnsopsparingen

Vores børnebørnsopsparing minder om den traditionelle børneopsparing og kan oprettes til børn indtil 18 år af forældre, bedsteforældre, oldeforældre, stedforældre, plejeforældre og adoptivforældre. Bindingsperioden skal dog som minimum løbe indtil barnet fylder 14 år.

Opsparingen er bundet i den aftalte periode og er fordelagtig, da den kan oprettes, selvom barnet i forvejen har en almindelig børneopsparing og der er ikke noget maksimum for indskud ligesom der heller ikke er noget minimumsindskud.

Det er ikke muligt at placere indestående på børnebørnsopsparingen i værdipapirer.

Kom ind i banken og hør nærmere!