Normeringsudvalg

Normeringsudvalget består af den samlede bestyrelse.

Medlemmerne er:

  • Preben Pedersen (formand)
  • Knud Rasmussen
  • Irene Jensen
  • Jakob Mikkelsen
  • Kim Pajor
  • Ulla Nielsen
  • Michael Pedersen

Kommissorium for udvalget – kan læses her.

Møder i 2016:

22. juni 2016

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Ulla Nielsen og Anders F. Møller

Dagsorden:

Valg til bestyrelsen. Knud Rasmussen er på valg og villig til genvalg.

Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet.

Casper Rasmussen og Lone Johnsen er villige til genvalg som henholdsvis formand og næstformand.

Ovennævnte blev genvalgt på repræsentantskabsmøde den 31. august 2016.

13. januar 2016

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Søren Bursche og Anders F. Møller

Dagsorden:

Antal og valg af repræsentantskabsmedlemmer.

Møder i 2015:

5. august 2015

Tilstede: Preben Pedersen, Knud Rasmussen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen, Søren Bursche og Anders F. Møller

Dagsorden:

1. Indstilling af antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indstiller 4 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

2. PP og JM var på valg og begge var indstillet på genvalg, og blev valgt på repræsentantskabsmødet den 26. august 2015.

4. februar

Tilstede: Preben Pedersen, Irene Jensen, Jakob Mikkelsen, Michael Pedersen og Søren Bursche

Fraværende: Knud Rasmussen

Dagsorden:

Antal og valg af repræsentantskabsmedlemmer.