En investeringsguide er et værktøj, der sikrer, at vi kan give dig bedst mulig rådgivning. Jo mere vi ved, desto bedre kan vi rådgive dig.

Investeringsguiden handler om:

  • Hvilken type penge, du vil investere – pensionsmidler/frie midler.
  • Tidshorisonten – hvornår skal du bruge pengene?
  • Dit kendskab til investeringsprodukter.
  • Dine skatteforhold.
  • Dine bæredygtighedspræferencer i forhold til FN’s Verdensmål

Guiden dækker også, hvilken type du er som investor:

  • Den forsigtige = lav risiko/moderat lav risiko
  • Den snusfornuftige = mellem risiko
  • Den vovede = mellem-høj risiko/høj risiko

Du kan her se vejledning til investeringsguiden, som du udfylder i Netbank.