Offentliggjort den

Nationalbanken har nedsat indskudsbevisrenten med 0,10 procentpoint. Folio-, udlån-, og diskontorenten er uændret.

Renteændringen er gældende fra den 5. september 2014.

Renteforhøjelsen sker efter Nationalbankens salg af valuta i markedet.

Renterne udgør således pr. 5. september 2014:

Foliorente 0,00 %.
Indskudsbevisrente -0,05 %.
Diskontorente 0,00 %.
Udlånsrente 0,20 %.

Lollands Bank følger ovenstående renteændring og nedsætter renten pr. 5. september 2014 for de konti, som er baseret på indskudsbevisrenten.

Rentesatser på enkeltkonti fremgår af næste kontoudskrift og i Netbank.