Offentliggjort den

Nationalbanken har hævet indskudsbevisrenten med 0,15 procentpoint. Folio-, udlån-, og diskontorenten er uændret.

Renteændringen er gældende fra den 25. april 2014.

Renteforhøjelsen sker efter Nationalbankens salg af valuta i markedet.

Renterne udgør således pr. 25. april 2014:

Foliorente 0,00 %.
Indskudsbevisrente 0,05 %.
Diskontorente 0,00 %.
Udlånsrente 0,20 %.

Lollands Bank følger ovenstående renteændring og hæver renten pr. 25. april 2014 for de konti, som er baseret på de ovennævnte renter.

Rentesatser på enkeltkonti fremgår af næste kontoudskrift.

Rentetavler i banken og på bankens hjemmeside er under tilretning.