Renteændring i Lollands Bank pr. 5. september 2014

Nationalbanken har nedsat indskudsbevisrenten med 0,10 procentpoint. Folio-, udlån-, og diskontorenten er uændret. Renteændringen er gældende fra den 5. september 2014. Renteforhøjelsen sker efter Nationalbankens salg af valuta i markedet. Renterne udgør således pr. 5. september 2014: Foliorente 0,00 %. Indskudsbevisrente -0,05 %. Diskontorente 0,00 %. Udlånsrente 0,20 %. Lollands Bank følger ovenstående renteændring og […]

Læs mere

Renteændring i Lollands Bank pr. 25. april 2014

Nationalbanken har hævet indskudsbevisrenten med 0,15 procentpoint. Folio-, udlån-, og diskontorenten er uændret. Renteændringen er gældende fra den 25. april 2014. Renteforhøjelsen sker efter Nationalbankens salg af valuta i markedet. Renterne udgør således pr. 25. april 2014: Foliorente 0,00 %. Indskudsbevisrente 0,05 %. Diskontorente 0,00 %. Udlånsrente 0,20 %. Lollands Bank følger ovenstående renteændring og […]

Læs mere

Ændring af det gule sygesikringskort

Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af […]

Læs mere

Årsrapport 2013

Bestyrelsen i Lollands Bank har i dag den 26. februar 2014 godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten er vedhæftet denne selskabsmeddelelse. Årets resultat før skat blev på 31,8 mio. kr. og efter skat blev resultatet på 23,2 mio. kr., som ledelsen betegner som et tilfredsstillende resultat. Året før udgjorde resultatet før og efter skat […]

Læs mere

Ny prisliste i Lollands Bank

Af forretningsmæssige grunde tilpasser Lollands Bank fra og med 12. maj 2014 priserne på en række serviceydelser. I forbindelse med fusionen med Vordingborg Bank den 20. december 2013 er der tillige foretaget ændringer, nogle priser er fjernet, andre er justeret op eller ned. Prisændringer som ikke kræver et varsel iht. bankens forretningsbetingelser er ændret med […]

Læs mere