Offentliggjort den

Ledelsen i Lollands Bank er tilfredse med resultatet af første kvartal 2021.

Lollands Bank har offentliggjort periodemeddelelsen for første kvartal af 2021. Periodemeddelelsen viser et resultat før skat, som er øget fra 5,5 mio. i samme periode sidste år til nu 19,3 mio. kr. Et godt afkast af specielt bankens aktiebeholdning sammenlignet med sidste år, og tilbageførsler på nedskrivninger på udlån og garantier, er medvirkende til det flotte resultat.

I banken er der fortsat en god aktivitet omkring boligfinansiering og på formueområdet, udtaler bankdirektør Allan Aaskov. De mange hushandler herunder sommerhushandler i vores område, skaber denne aktivitet blandt bankens kunder. Allan Aaskov glæder sig især over, at bankens udlån er øget med 136 mio.kr. Det er godt at se, at det udlånsfald som blev konstateret i løbet af 2020, nu er bremset og erstattet af stigende udlån.

Basisindtjeningen er faldet med 3,4 mio.kr. i forhold til samme periode i 2020 og udgør 14,7 mio.kr.
Et faldende udlån kombineret med strategiske investeringer i en faglig styrkelse af bankens personale er den primære årsag til at basisindtjeningen falder.

Kapitalprocenten udgør 20,7% og med en kapitaloverdækning på 6,2% har banken dermed et solidt kapitalgrundlag.

COVID-19 pandemien har fortsat ikke resulteret i tab på bankens kunders udlån og garantier. Vores kunder klarer, indtil videre den opståede økonomiske situation uden væsentlige udfordringer. Men der hersker fortsat en vis usikkerhed omkring en ny hverdag efter, at flere af de statslige støtteordninger er forlænget i starten af 2021, og først udfases i løbet af 2022. Endnu kender vi ikke de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af COVID19-pandemien, fortæller Allan Aaskov, men vi har forsøgt at tage højde for udfordringerne ved at fastholde de tidligere afsatte i alt 18 mio. kr. i ledelsesmæssige skøn.

I løbet af 2. kvartal bliver det muligt for bankens erhvervskunder at finansiere maskiner og andre driftsmidler gennem leasing i Lollands Bank. Leasingproduktet er en ny lånefacilitet i banken, som vi har gode forventninger til. Bankens erhvervskunder vil snarest modtage informationer fra kunderådgiverne om de finansieringsmuligheder, som leasing kan give områdets erhvervsdrivende som et alternativ til de eksisterende lånefaciliteter, vi allerede stiller til rådighed for bankens kunder, afslutter Allan Aaskov.

Læs hele periodemeddelelsen her.