Offentliggjort den

Banken har i dag offentliggjort sin periodemeddelelse dækkende perioden 1. januar til 30. september 2020. Bankens ledelse er godt tilfreds med, at basisindtjeningen er øget med 4,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningen er øget i en periode, hvor COVID-19 pandemien har medført, at store dele af verden, herunder det danske samfund har været lukket ned, hvilket naturligvis har haft en indirekte betydning for banken. “Der er fortsat en god aktivitet især omkring boligfinansiering og på formueområdet,” udtaler direktør Allan Aaskov, som en forklaring på den øgede basisindtjening.

Lollands Bank opnår efter de første ni måneder et resultat før skat på 55,8 mio. kr. og efter skat på 43,6 mio. kr. Resultatet før skat er 2,8 mio. kr. højere end samme periode af 2019, hvor banken op-nåede et resultat før skat på 53,0 mio. kr. Det kurstab på 11,4 mio. kr., som banken måtte konstatere ved udgangen af første kvartal i 2020, er nu vendt til tilsvarende positive kursreguleringer på 12,1 mio. kr.  Det er samtidig positivt at konstatere, at tab og nedskrivninger på bankens udlån og garantidebitorer fortsat er på et lavt niveau i 2020. Derfor opjusterede banken også i slutningen af oktober måned forventningen til bankens resultat for året 2020 til et forventet resultat før skat i niveauet 60-65 mio. kr.

Bankens udlån er faldet med 155,0 mio. kr. siden udgangen af 3. kvartal 2019. Udlånsfaldet skal dog ses i sammenhæng med at bankens samlede garantistillelser i samme periode er øget med 72,2 mio.kr. Tilsvarende er bankens samlede indlån øget med 321,0 mio.kr. Det samlede forretningsomfang med bankens godt 30.000 kunder er derfor øget. “Det er glædeligt, fortsat at kunne berette om tilgang af nye kunder i den lokale banks markedsområde dækkende Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland,” fortæller Allan Aaskov.

COVID-19 pandemien har endnu ikke resulteret i væsentlige tab og nedskrivninger på bankens udlån og garantidebitorer. Bankens ledelse vurderer, at de samlede nedskrivninger er tilstrækkelige til at afdække den nuværende kreditrisiko. “Indtil nu har vores kunder klaret den opståede økonomiske situation uden væsentlige udfordringer. Men der hersker fortsat en usikkerhed omkring en ny hverdag efter, at de statslige støtteordninger udfases, herunder den nuværende indefrysning/udskydelse af virksomhedernes betaling af skat og moms. I Lollands Bank kender vi ikke de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af COVID19-pandemien”, afslutter Allan Aaskov.

Læs periodemeddelelsen her.